Wednesday, January 6, 2010

Jawatan Kosong NCER

Jawatan Kosong Pihak Berkuasa Perlaksanaan Koridor Utara (NCER)

Pihak Berkuasa Perlaksanaan Koridor Utara dengan kerjasama Intel Microelectronics (M) Sdn.Bhd ingin mencari calon-calon yang berkelayakan untuk mengisi 35 kekosongan jawatan:

1.Pereka Bentuk Litar Bersepadu (IC)

Syarat Kelayakan:
-Sekurang-kurangnya Ijazah dalam bidang Elektronik, Kejuruteraan Komputer atau yang setaraf dari Universiti yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.
-Mempunyai CGPA 3.5 ke atas.
-mempunyai pengetahuan dalam bidang antara muka berkelajuan tinggi (>2.5Gb/s) seperti PCle2 dan SATA2.
-Mempunyai pengalaman dalam reka letak litar Bersepadu Berskala Besar (VLSI), Litar lingkaran Fasa Berkunci (PLL), Operasi persekitaran UNIX, alatan reka bentuk nada, skrip 'Pearl' dan 'Ocean'.

Calon -calon yang berkelayakan boleh menghantar CV serta surat pengiring ke yingloon@ncer.com.my tidak lewat dari 31 Disember 2009.

Penting!
Latihan selama 18 bulan akan diberikan kepada calon-calon yang berkelayakan bermula 1 Februari 2010 di Pulau Pinang.

0 comments:

Post a Comment