Tuesday, November 10, 2009

Jawatan Kosong MDT

Jawatan Kosong Majlis Daerah Tumpat

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia berumur tidak kurang dari 18 tahun dan tidak lebih dari 54 tahun pada tarikh tutup iklan,yang berkelayakan dan keutamaan kepada Rakyat Negeri Kelantan untuk mengisi jawatan berikut.

Jawatan Kosong:

1.Pembantu Undang-Undang (Gred L29)
2.Pembantu Teknik (Awam) (Gred J29)
3.Pembantu Teknik (Senibina) (J29)
4.Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa (J29)
5.Penolong Pegawai Tadbir (N27)
6.Pembantu Tadbir (Perkeranian dan Operasi) (Gred N17)

PERHATIAN KEPADA PEMOHON:
a) Permohonan hendaklah dibuat dalam borang MDT.1 yang boleh di beli dengan harga RM1.00 di Bahagian Pentadbiran Majlis Daerah Tumpat.
b) Borang permohonan hendaklah diisi dengan lengkap dan disertakan gambar berukuran passport, salinan-salinan sijil kelahiran, kad pengenalan, sijil persekolahan, kelulusan akademik yang berkaitan (sijil/diploma/ijazah), transkrip keputusan peperiksaan semua semester yang telah disahkan daripada salinan asal;
c) Pegawai-pegawai kerajaan yang sedang berkhidmat hendaklah mengemukakan borang permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut Perintah Am Bab ‘A’ 1973 dan menyertakan bersama-sama Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini dan laporan prestasi.
d) Permohonan yang lewat diterima dan tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan dan
calon-calon yang berkelayakan sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga.
e) Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan dari tarikh iklan ditutup hendak menganggap permohonan mereka tidak berjaya

Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah di hantar kepada:

Yang Mulia,
Yang DiPertua,
Majlis Daerah Tumpat
Jalan Hilir Pasar,
16200 Tumpat, Kelantan

Tarikh Tutup Permohonan: 8 November 2009

Read more...

Jawatan Kosong MAIWP

Jawatan Kosong Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan sihat tubuh badan untuk mengisi kekosongan jawatan berikut di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)

KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

http://www.my-humanresource.info
http://www.my-administration.info

1.Pegawai Pendidikan Perkhidmatan Siswazah
(Guru Sains Tulen,Bahasa Arab,Pendidikan Islam,Syariah dan Usuluddin)

Gred: DG41
Taraf Jawatan: Kontrak
Kekosongan: 5

2.Pegawai Hal Ehwal Islam

Gred: S41
Taraf Jawatan: Kontrak
Kekosongan: 1

3.Pegawai Teknologi Maklumat

Gred: F41
Taraf Jawatan Tetap
Kekosongan: 1


KUMPULAN SOKONGAN

http://www.my-infotech.info
http://www.my-accounting.info

1.Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

Gred: F29
Taraf Jawatan: Tetap
Kekosongan: 1

2.Juruteknik Komputer

Gred: FT17
Taraf Jawatan: Tetap
Kekosongan: 1

3.Pembantu Juruaudit

Gred: W17
Taraf Jawatan: Tetap
Kekosongan: 1

Syarat Lantikan:

Syarat lantikan berserta maklumat lanjut boleh diperolehi melalui laman web MAIWP http://www.maiwp.gov.my

Permohonan hendaklah dibuat melalui Borang Perjawatan MAIWP/BKP/BP/08 yang boleh diperolehi dengan melayari laman web MAIWP http://www.maiwp.gov.my dan juga boleh diperolehi di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP), No.150,Bangunan Perkim, Jalan Ipoh,51200 Kuala Lumpur.

Borang Permohonan yang telah lengkap hendaklah dihantar kepada:

Ketua Pegawai Eksekutif,
Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP),
Aras 10,Bangunan PERKIM,
No.150,Jalan Ipoh,
51200 Kuala Lumpur

Tarikh Tutup Permohonan: 9 November 2009

Read more...

Jawatan Kosong MPK

Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Klang

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur 18 tahun pada tarikh tutup iklan untuk membuat permohonan jawatan kosong seperti berikut
(Keutamaan diberi kepada rakyat DYMM Sultan Selangor Darul Ehsan)

1 . SKIM PERKHIDMATAN : ARKITEK (GRED J41) - TETAP
http://www.my-engineering.info

JADUAL GAJI (GRED J41) :
P1T1 RM2088.25 - P1T23 RM4721.03
P2T1 RM2184.26 - P2T23 RM5015.88
P3T1 RM2284.45 - P3T23 RM5306.795

SYARAT LANTIKAN
a) (i) ijazah Sarjana Muda Senibina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktirafsetaraf dengannya;(Gaji permulaan ialah pada Gred S41: P1T3); dan
b) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

2 . SKIM PERKHIDMATAN : ARKITEK LANDSKAP (GRED J41) - TETAP http://www.my-engineering.info

JADUAL GAJI (GRED J41) :
P1T1 RM2088.25 - P1T23 RM4721.03
P2T1 RM2184.26 - P2T23 RM5015.88
P3T1 RM2284.45 - P3T23 RM5306.795

SYARAT LANTIKAN
a) (i) ijazah Sarjana Muda Seni Bina Landskap yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
b) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan

3 . SKIM PERKHIDMATAN : PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (GRED U29) - TETAP
http://www.my-engineering.info

JADUAL GAJI (GRED U29) :
P1T1 RM1160.69 - P1T27 RM3057.39
P2T1 RM1231.78 - P2T27 RM3279.74
P3T1 RM1305.89 - P3T27 RM3478.28

SYARAT LANTIKAN:
a) (i) Diploma Kesihatan Persekitaran daripada Kolej Inspektor Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakanyang diiktiraf setaraf dengannya.(gaji permulaan ialah pada Gred U29: P1T6); dan
b) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

4. SKIM PERKHIDMATAN : JURUTEKNIK (GRED J17) - TETAP
http://www.my-engineering.info

JADUAL GAJI (GRED J17) :
P1T1 RM843.06 - P1T26 RM2325.37
P2T1 RM896.00 - P2T26 RM2452.46
P3T1 RM950.45 - P3T26 RM2583.95

SYARAT LANTIKAN
a) (i) sijil dalam bidang kejuruteraan atau senibina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktirafsetaraf dengannya.
(gaji permulaan ialah pada Gred J17: P1T9); dan
b) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

5. SKIM PERKHIDMATAN : JURUTEKNIK UKUR BAHAN (GRED J17) - TETAP
http://www.my-engineering.info

JADUAL GAJI (GRED J17)
P1T1 RM843.06 - P1T26 RM2325.37
P2T1 RM896.00 - P2T26 RM2452.46
P3T1 RM950.45 - P3T26 RM2583.95

SYARAT LANTIKAN
a) (i) sijil dalam bidang ukur bahan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setarafdengannya.(gaji permulaan ialah pada Gred J17: P1T9); dan
b) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setarafdengannya oleh kerajaan

6. SKIM PERKHIDMATAN: JURUTEKNIK PERANCANG BANDAR DAN DESA (GRED J17) - TETAP
http://www.my-engineering.info

JADUAL GAJI (GRED J17) :
P1T1 RM843.06 - P1T26 RM2325.37
P2T1 RM896.00 - P2T26 RM2452.46
P3T1 RM950.45 - P3T26 RM2583.95

SYARAT LANTIKAN
a) (i) sijil dalam bidang perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi atau politeknikpoliteknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(gaji permulaan ialah pada Gred J17: P1T9); dan
b) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan

7. SKIM PERKHIDMATAN: JURUTEKNIK KOMPUTER (GRED FT17) - TETAP http://www.my-infotech.info

JADUAL GAJI (GRED FT17) :
P1T1 RM843.06 - P1T26 RM2325.37
P2T1 RM896.00 - P2T26 RM2452.46
P3T1 RM950.45 - P3T26 RM2583.95

SYARAT LANTIKAN
a) (i) Sijil Pelajaran malaysia (Vokasional) dalam bidang elektrik atau elektronik atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
(ii) sijil dalam bidang kejuruteraan elektronik (komputer) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelulusan yangdiiktiraf setaraf dengannya.(gaji permulaan ialah pada Gred FT17: P1T9); dan
b) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

8. SKIM PERKHIDMATAN : PEMANDU KENDERAAN (R3) - TETAP
http://www.my-humanresource.info

JADUAL GAJI (GRED R3) :
P1T1 RM701.42 - P1T17 RM1354.86
P2T1 RM743.89 - P2T17 RM1423.41
P3T1 RM787.99 - P3T17 RM1493.59

SYARAT LANTIKAN
a) (i) tamat Darjah 6 sekolah rendah bantuan penuh kerajaan dan
(ii) memiliki lesen memandu Kelas E dan H berkenaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
(iii) Berkebolehan memandu, mengendali dan menyenggara kenderaan bermotor berkenaan yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini
Gaji permulaan ialah pada Gred R3:
• Lesen E – P1T4
• Lesen H – P1T5
b) berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan baik.

PERHATIAN KEPADA PEMOHON:
a) Permohonan hendaklah dibuat dalam borang MPK(BP) Perjawatan Pindaan 9/2004 yang boleh di beli dengan harga RM1.00 dari Bahagian Sumber Manusia atau boleh dimuat turun dengan melayari laman web MPK di http://www.mpklang.gov.my.
b) Borang permohonan hendaklah diisi dengan lengkap dan disertakan gambar berukuran passport, salinan-salinan sijil kelahiran, kad pengenalan, sijil persekolahan, kelulusan akademik yang berkaitan (sijil/diploma/ijazah), transkrip keputusan peperiksaan semua semester yang telah disahkan daripada salinan asal;
c) Pegawai-pegawai kerajaan yang sedang berkhidmat hendaklah mengemukakan borang permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut Perintah Am Bab ‘A’ 1973 dan menyertakan bersama-sama Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini dan laporan prestasi.
d) Permohonan yang lewat diterima dan tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan dan calon-calon yang berkelayakan sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga.
e) Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan dari tarikh iklan ditutup hendak menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah di hantar kepada:

YANG DIPERTUA
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
BANGUNAN SULTAN ALAM SHAH
JALAN PERBANDARAN
41675 KLANG
SELANGOR DARUL EHSAN
(U.P:JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN)

PADA ATAU SEBELUM : 2HB. NOVEMBER, 2009

Read more...

Jawatan Kosong FELDA

Jawatan Kosong Felda Trading Sdn.Bhd

Jawatan Kosong: Pengurus Mini Market

Kelayakan:
-Sijil atau Diploma Peruncitan
-Sekurang-kurangnya 1-2 tahun pengalaman
-Umur 25-30 tahun
-Boleh bekerja dibawah pengawasan yang minima

Gaji ditawarkan bergantung kepada pengalaman berkaitan.

Sila Hubungi Melalui Telefon:
Tel:03-26947372 (Pn.Samiha)
Tel:03-26947501 (En.Ridzuan)
http://www.my-humanresource.info

Tarikh Tutup Permohonan: 9 November 2009

Read more...

Jawatan Kosong IWK

Jawatan Kosong Indah Water Konsortium Sdn.Bhd

DEPARTMENTS:

1.OPERATIONS & MAINTENANCE DEPARTMENT (19 Positions)

2.FINANCE & ADMINISTRATION DEPARTMENT (1 Position)


3.CUSTOMER RELATIONS DEPARTMENT (1 Position)

4.PLANNING & ENGINEERING DEPARTMENT (3 Position)

5.INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT (1 Position)

6.PROCUREMENT DEPARTMENT (1 Position)

7.LEGAL DEPARTMENT (1 Position)

8.HUMAN RESOURCE DEPARTMENT (2 Position)

9.CAPITAL WORKS & REFURBISHMENT DEPARTMENT (1 Position)

http://www.my-communication.info/
http://www.my-engineering.info/

Interested candidates are invited to write-in a detailed resume stating work experience, current and expected salary, a copy of academic qualifications and a recent passport-sized photograph (n.r.) before 7 November 2009 to:

General Manager - Human Resource
Indah Water Konsortium Sdn. Bhd (211763-P)
Level 3, Block J,
Pusat Bandar Damansara,
50490 Kuala Lumpur

Or Email to : humanr@iwk.com.my

Please indicate the position applied for and department’s name, your preferred location in the resume and on the top left-hand corner of the envelope. Only shortlisted candidates will be notified

Read more...

Jawatan Kosong SEGI

Jawatan Kosong Kolej SEGI

Kekosongan Jawatan:

1. Pensyarah Jururawat
-Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan
-Sijil mengajar/pendidikan atau setaraf
-Jururawat berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia
-Warganegara Malaysia

2. Instruktur Klinikal
-Mempunyai Diploma Kejururawatan
-Sekurang-kurangnya 3-5 tahun pengalaman
-Keutamaan akan diberikan kepada calon yang mempunyai kelayakan Pos Basic
-Pesara Jururawat digalakkan memohon

Calon-calon yang berminat adalah dijemput untuk menghantar permohonan secara bertulis,faks atau email bersama-sama resume lengkap,gaji bulanan yang diminta berserta gambar paspot terbaru ke :

http://www.my-humanresource.info/

Kolej SEGI Pulau Pinang
Pengetua
43, Wisma Green Hall,
10200 Pulau Pinang.

Tel: 04-26 33 888
Faks: 04- 26 22 193

Email: jeffreygoh@segi.edu.my

Tarikh Tutup: Tidak dimaklumkan

Read more...

Jawatan Kosong NSTP

Jawatan Kosong The News Straits Times Press (Malaysia) Berhad


Adalah dipelawa pemohon dari warganegara Malaysia yang berkelayakan bagi memenuhi kekosongan jawatan berikut:

1. Eksekutif, Audit Dalaman (Jabatan Audit Dalaman,Kuala Lumpur)

Kelayakan:

-Memiliki Ijazah dalam bidang Perakaunan atau Kewangan
-Minima 2 tahun pengalaman dalam bidang berkaitan
-Berpengetahuan dalam mengendalikan komputer

http://www.my-administration.info/

2. Pereka Web (Jabatan Teknologi Maklumat, Kuala Lumpur)

Kelayakan
-Ijazah atau Diploma dalam Sains Komputer/Teknologi Maklumat atau bidang berkaitan seperti senireka multimedia,program rekabentuk dengan minima 2 tahun pengalaman
-Berpengetahuan luas dalam mengedit imej seperti Photoshop,Illustrator,Freehand,Dream weaver,Flash dan sebagainya
-Kemahiran program seperti Linuk,PHP,Windows,Python,Zope,Subversion,web server (apache,lighttpd,squid)

http://www.my-infotech.info/

3. Eksekutif Pengeluaran (Jabatan Pengeluaran, Balai Berita,Prai)

Kelayakan:

-Berumur diantara 25-30 tahun
-Berkelulusan Diploma/Diploma Lanjutan atau Ijazah dalam Teknolgi Percetakan dari Institusi Percetakan yang diiktiraf atau mana-mana bidang kejuruteraan
-Lepasan Ijazah digalakkan memohon
-Boleh bertutur dalam Bahasa Malaysia dan Inggeris dengan baik

http://www.my-communication.info/

4. Pembantu Pengeluaran (Jabatan Pengeluaran, Balai Berita,Prai)

Kelayakan

-Berkelulusan minima SPM/SPMV
-Lelaki berumur dibawah 28 tahun
-Mempunyai asas pengetahuan komputer

Calon-calon yang berminat dipelawa untuk menghantar biodata lengkap,salinan sijil yang diperakui dan gambar berukuran paspot (tidak dikembalikan) berserta SLIP JAWAPAN (Metro 21 Oktober 2009, M/S R5) selewat-lewatnya 6 November 2009 atau emel permohonan anda kepada hcm@nstp.com.my

Hanya calon-calon yang disenarai pendek akan dipanggil akan dimaklumkan. Tangga kemasukan gaji untuk jawatan di atas bergantung kepada kelayakan dan pengalaman

http://www.my-jobsite.info/

Pengarah Perkhidmatan Sumber Manusia,
The News Straits Times Press (Malaysia) Berhad,
Balai Berita, 31 Jalan Riong,
59100 Kuala Lumpur

Read more...

Jawatan Kosong SPA Johor


Jawatan Kosong Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Johor

Rakyat Negeri Johor Darul Ta’zim atau warganegara Malaysia yang telah menduduki Negeri Johor tidak kurang dari tiga (3) tahun berturut-turut dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan adalah dipelawa memohon jawatan-jawatan sebagaimana berikut:

1. Penghulu (Lelaki)
Gred : NP27

2. Penolong Pegawai Tanah
Gred : NT27


Muat Turun Iklan

http://www.my-resume.info/

Muat Turun Borang Permohonan

BORANG PERMOHONAN BESERTA SIJIL2 @ DOKUMEN YANG TELAH DISAHKAN HENDAKLAH DIHANTAR KEPADA:

Setiausaha,
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Johor,
Aras 3, Blok A, Parcel C3S,
Kota Iskandar,
79000 Nusajaya,
Johor Darul Ta’zim.

Sebelum atau pada : 5 November 2009

Read more...

Jawatan Kosong UTM

Jawatan Kosong Di Biro Inovasi & Perundingan, UTM Skudai


Nama Jawatan: Pegawai Khidmat Pelanggan (Gred N17)

Klasifikasi : Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan
Kumpulan : Sokongan
Status jawatan : Kontrak Jabatan

Jadual Gaji Gred N17 :

P1T1 RM 820.38 - P1T24 RM 2151.35

Syarat lantikan:

1) Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) serta kepujian dalam Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) di peringkat peperiksaan tersebut atau memiliki kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Keutamaan diberi pada calon yang berkebolehan dalam Bahasa Inggeris dan mengendalikan komputer)

Tugas:

a) Khidmat telefon
b) Khidmat penerangan
c) Khidmat perhubungan pelanggan

Cara memohon:

Permohonan boleh dibuat dengan mengemukakan latar diri (resume) dan emel kan kepada:

Email:
amrie@bip.utm.my
yyusnaini@bip.utm.my

Website:

http://web.utm.my/bip
http://www.my-resume.info/

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi:

PENOLONG PENDAFTAR,
Biro Inovasi dan Perundingan,
Universiti Teknologi Malaysia,
UTM Skudai, Johor.

No.Tel: 07-5591515, 07-5591507

Tarikh tutup: 30 Oktober 2009

Read more...

Jawatan Kosong KTMB

Jawatan Kosong Keretapi Tanah Melayu Berhad

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan berikut:

JAWATAN: PEMBANTU TRAFIK (GRED-N09G10)

KELAYAKAN:

· Calon luar hendaklah berumur tidak melebihi 26 tahun dan 35 tahun bagi calon yang sedang berkhidmat dengan KTM Berhad pada tarikh iklan ditutup;
· Lulus Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
· Mendapat kepujian Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) serta lulus Matematik serta Bahasa Inggeris di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia;
· Mempunyai penglihatan biasa tanpa kaca mata dengan ketetapan V6/6 bagi kedua-dua belah mata dan tidak buta warna;
· Bermotivasi serta boleh bekerja bersendirian;
· Boleh berkomunikasi dalam Bahasa Malaysia
dan Bahasa Inggeris;
· Sedia bertukar dan berkhidmat di mana-mana depoh;

SPESIFIKASI TUGAS:

· Memeriksa semua tiket penumpang di atas tren;
· Memastikan penumpang-penumpang turun di destinasi yang betul mengikut tiket perjalanan;
· Memastikan semua penumpang memiliki tiket perjalanan yang sah;
· Membantu mengilirkan isyarat Semboyan Tangan bila mana perlu;
· Membantu melaksanakan perlindungan tren semasa tren mengalami kerosakan dan kemalangan seperti kegelinciran dan sebagainya apabila diarahkan;

CARA UNTUK MEMOHON:

Permohonan hendaklah dibuat secara bertulis dengan menyertakan resume lengkap mengandungi pengalaman, butiran peribadi, salinan sijil-sijil persekolahan yang berkaitan serta sekeping gambar berukuran paspot dan sampul surat beralamat sendiri. Permohonan yang tidak lengkap akan ditolak.

Permohonan hendaklah sampai pada atau sebelum 30 Oktober 2009 ke alamat berikut:-

PENGURUS BESAR
SUMBER MANUSIA DAN PENTADBIRAN
IBU PEJABAT KORPORAT KTM BERHAD
JALAN SULTAN HISHAMUDDIN
50621 KUALA LUMPUR

Read more...

Jawatan Kosong MDS

Jawatan Kosong Majlis Daerah Segamat, Johor

Permohonan adalah dipelawa kepada Rakyat Negeri Johor Darul Ta’zim atau Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan berikut di Majlis Daerah Segamat :-

1.Penolong Juruukur Bahan J29
2.Juruteknik Landskap J17
3.Pembantu Pertanian G17
4.Pembantu Penilaian W17
5.Pembantu Penguatkuasa N17
6.Juruteknik Perancang Bandar J17
7.Pembantu Tadbir N17 (Kontrak)

Klik pada jawatan untuk maklumat lanjut.

CARA MEMOHON :
Permohonan-permohonan hendaklah dikemukakan dengan mengisi borang yang boleh didapati di Pejabat Majlis Daerah Segamat.

Permohonan-permohonan hendaklah disertakan dengan salinan-salinan Sijil Persekolahan, Kad Pengenalan, dokumen-dokumen sokongan dan sekeping gambar berukuran pasport (tidak dikembalikan) dan hendaklah dihantar kepada :-

YANG DIPERTUA
MAJLIS DAERAH SEGAMAT
85000, SEGAMAT
JOHOR DARUL TAKZIM.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 29 OKTOBER 2009

Read more...

Jawatan Kosong CIDB

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB)

Nama Jawatan : Pegawai Perhubungan Awam (S41)

Status Kekosongan Jawatan : Kontrak
Bilangan Kekosongan Jawatan : 1

Syarat dan Kelayakan:
1 DEGREE Communication Disorders
2 ATAU DEGREE Public Relations
3 ATAU DEGREE Public Administration/Management

CARA MEMOHON : http://www.jobsmalaysia.gov.my/

Tarikh Tutup Permohonan : 30 Oktober 2009

Read more...

Jawatan Kosong UKM

Jawatan Kosong Universiti Kebangsaan Malaysia

RESEARCH ASSISTANT IS REQUIRED URGENTLY !!!!
at UKM Medical Molecular Biology Institute (UMBI)
for purpose Postgraduate (Master & PhD)

Qualifications:

Degree in:

•Biomedical, Molecular Biology/Genetics or Health related or
•Chemistry related HPLC & Spectrophotometer or
•Biochemistry

Interested candidates are invited to submit via email their detailed:

-resume,
-academic transcripts, and
-abstract thesis

to farlizaz@ppukm.ukm.my. For more details, please call Pn. Farliza Zakaria at 03-9171 8461 ext 103

Closing date : 24 October 2009 (Saturday)

Read more...

Jawatan Kosong MAIWP

Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan (MAIWP)

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan sihat tubuh badan untuk mengisi kekosongan jawatan berikut di Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan (MAIWP):

Jawatan: Pembantu Am Rendah/Pemandu (Gred N1)

Gaji:

P1T1 RM649.15 - P1T22 RM1506.79
P2T1 RM691.62 - P2T22 RM1583.49
P3T1 RM735.72 - P3T22 RM1661.82

- Jadual gaji di atas tidak termasuk Elaun Khidmat Yayasan, Elaun Tetap Perumahan dan Bantuan Sara Hidup (COLA)

Sebarang Pertanyaan lanjut, sila hubunagi no. telefon dan alamat seperti berikut:

Pengurus Besar,
Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan,
Tingkat Bawah Lot 1,
Bangunan TH, 148 Jalan Ipoh,
51200 Kuala Lumpur.
(U/P:Jabatan Pentadbiran dan Sumber Manusia)

Tel:03-40414155
Faks:03-40414166

Tarikh Tutup Permohonan: 30 Oktober 2009

Read more...

Jawatan Kosong BERNAMA

Job Description :
Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (BERNAMA)

BERNAMA, the Malaysian National News Agency, a market leader in local and international news services invites qualified Malaysians to fill the following position:

SALES EXECUTIVE, MEDIA & FOREIGN NEWSWIRES

Requirements:

•Candidates must possess a Degree in Marketing/Business/PR or any related field;
•Have experience in sales/marketing/servicing;
•Possess good networking skills, great personality and pleasant appearance;
•Able to work in a multicultural environment;
•Must be fluent in English and Bahasa Malaysia;
•Good presentation skills and able to build rapport with international clients;
•Computer literate and have a good understanding about mobile, web and social media trends.

Interested candidates are requested to write in with a detailed resume stating qualifications, work experience, current and expected salary, contact number together with recent passport sized photograph (n.r.) on or BEFORE 31 October 2009 to:

Human Resource Manager
Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (BERNAMA)
28 Jalan 1/65A, Off Jalan Tun Razak
50700 Kuala Lumpur

Read more...

Jawatan Kosong Air Melaka

Job Description :
Syarikat Air Melaka Berhad

SYARAT-SYARAT AM PERMOHONAN :
i. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia dan anak kelahiran Negeri Melaka.
ii. Pemohon mestilah berumur di antara 20 hingga 40 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.
iii. Penempatan di seluruh Negeri Melaka dan Muar, Johor.

Permohonan adalah dipelawa daripada yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan-jawatan:

1.Pembantu Teknik Awam (GRED EK2)
2.Juruteknik Mekanikal (GRED NE5)
3.Pembantu Khidmat Pelanggan (GRED NE5)

Borang Permohonan yang lengkap diisi hendaklah dihantarkan bersama-sama salinan Sijil Kelayakan kepada:

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD
PETI SURAT 15, 75900 MELAKA
(U.P : JABATAN SUMBER MANUSIA)

Read more...

Jawatan Kosong MARA

Job Description :
Majlis Amanah Rakyat, Sabah (MARA)

1. Nama Jawatan :Juruteknik Komputer (FT17)
Status: Tetap
Kelulusan Akademik Yang Diperlukan: SPM/SPMV/MCE/O-LEVEL TECHNICAL


2. Nama Jawatan :Penolong Pegawai Latihan Vokasional (J29)
Status Kekosongan Jawatan: Tetap
Kelulusan Akademik Yang Diperlukan: DIPLOMA Automotive

CARA MEMOHON :
Permohonan hendaklah dibuat secara ONLINE di www.jobsmalaysia.gov.my

Tarikh Tutup Permohonan : 05 Disember 2009

Read more...

Jawatan Kosong KTMB

Job Description :
Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB)

Jawatan Kosong:

1. Kapten Tren

Kelayakan:
-Umur 25 tahun ke atas
-Mempunyai kelayakan Diploma di dalam bidang Mekatronik,Mekanikal/Elektrikal
-Mempunyai pengalaman sebagai pemandu Lokomotif adalah satu kelebihan
-Berkemahiran di dalam aplikasi komputer (Microsoft Office-Words,Excel,Power Point)
-Mempunyai Disiplin yang tinggi
-Komunikasi dalam pelbagai bahasa adalah satu kelebihan
-Boleh berdikari
-Mempunyai personaliti menarik
-Sihat tubuh badan
-Tidak merokok

2. Setiausaha Kepada Presiden

Kelayakan:
-Mempunyai Diploma di dalam bidang Kesetiausahaan
-Wanita berumur 26-35 tahun
-Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun
-Fasih dalam bahasa Melayu dan Inggeris
-Berperwatakan menarik,berdikari,matang dan sanggup bekerja mengikut jadual kerja Presiden
-Berkemahiran di dalam aplikasi komputer (Microsoft Office-Words,Excel,Power Point)

Calon-calon yang berminta adalah dijemput untuk menghantar permohonan berserta resume melalui email tidak lewat daripada 2 November 2009 ke:

email: recruitment@ktmb.com.my

Tel: 03-22631312/03-22631130

Read more...

Jawatan Kosong UPM

Job Description :
Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul Universiti Putra Malaysia

JAWATAN PEGAWAI SAINS (KONTRAK) - GRED C41

Syarat Lantikan.
Calon-calon bagi lantikan ke jawatan Pegawai Sains - C41 hendaklah memiliki kelayakan berikut:

i.Warnagegara Malaysia;

ii.Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian/Kelayakan yang setara dan diiktiraf oleh kerajaan dari mana-mana Institusi Pengajian Tinggi Tempatan/Luar Negara dengan mendapat CGPA 3.0 ke atas. Keutamaan diberikan kepada pemohon yang memiliki dan berpengalaman dalam bidang Boiteknologi.

iii. Pemohon dikehendaki mendapat Kepujian atau lulus matapelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian lisan pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

MUAT TURUN BORANG PERJAWATAN

Borang permohonan yang lengkap diisi hendaklah disertakan dengan salinan kad pengenalan, sijil kelahiran, salinan sijil/dokumen yang telah disahkan dan sekeping gambar berukuran passport kepada:

PEJABAT AM
BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
43400 UPM SERDANG
SELANGOR

TARIKH TUTUP: 30 Oktober 2009.

Read more...

Jawatan Kosong PKNS

Job Description :
Jawatan Kosong di Perbadanan Kemajuan Negeri, Negeri Sembilan

Jawatan:

1. Pegawai Teknologi Maklumat F41 (Kontrak)
2. Juruaudit W41 (Kontrak)

CARA MEMOHON:

Permohonan boleh dibuat dgn mengemukakan latar diri (resume) yang mengandungi perkara-perkara berikut:

i. pendidikan
ii. Pengalaman bekerja
iii. kemahiran
iv. penglibatan luar
v. rujukan

Permohonan hendaklah disertakan salinan Sijil Persekolahan, Surat Beranak dan lain-lain dokumen berkaitan dan disahkan benar.

Permohonan yg lengkap hendaklah dilampirkan Surat
(Cover Letter) yang memaklumkan nama jawatan yang dipohon dan dihantar kepada

KETUA EKSEKUTIF
PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI, NEGERI SEMBILAN
PETI SURAT 158, JALAN YAM TUAN
70710 SEREMBAN
NEGERI SEMBILAN

Tarikh tutup : 2 November 2009

Read more...

Jawatan Kosong UiTM

Universiti Teknologi MARA

Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon warganegara Bumiputera Malaysia (jawatan Pentadbiran) yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan yang ditawarkan.

Jawatan Kosong:

1.JURUAUDIT (W41)
2.PEGAWAI DIETETIK (U41)
3.PENGURUS ASRAMA (N41)
4.JURURAWAT (U29)
5.PENOLONG PEGAWAI FARMASI (U29)
6.PEMBANTU PERPUSTAKAAN (S17)

1)Syarat Permohonan
•Bagi jawatan pentadbiran permohonan adalah dipelawa kepada Warganegara Bumiputera sahaja.

2)Had Umur (Pada tarikh iklan ditutup)
•Calon-calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan.
•Had umur calon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan, Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan adalah tidak melebihi 50 tahun. Manakala had umur calon yang memohon bagi kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL), adalah tidak melebihi 54 tahun pada tarikh lantikan.

3)Penaklukan di bawah syarat Skim Perkhidmatan :
•Mereka yang dilantik adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta pindaannya dibuat ke atasnya dari masa ke semasa.

4)Syarat Kelayakan Terperinci dan Proses Permohonan Mengikut Jawatan Adalah Seperti Berikut:-
•SEMUA permohonan perlu dibuat terus secara ON-LINE . Bagaimanapun permohonan daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan, Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan perlulah mengemukakan maklumat terperinci mengenai perkhidmatan masing-masing yang dibuat melalui Ketua Jabatan secara pos mengikut Perintah Am Bab 'A' 21.

5)Cara Memohon
•Untuk Bukan Staf UiTM
Permohonan hendaklah dibuat dengan melayari laman web http://iapps.uitm.edu.my/epengambilanstaf/ dan membuat permohonan melalui sistem aplikasi atas talian (“ON-LINE”) dengan mengisikan maklumat yang diperlukan.

•Untuk Staf UiTM sahaja
Permohonan dari Staf UiTM berstatus tetap/kontrak/sementara di mana perlantikan dibuat melalui Bahagian Pengurusan Perjawatan UiTM, hendaklah dibuat melalui sistem aplikasi atas talian (“ON-LINE”) melalui Portal I-Staf -> eProses & Sistem Sokongan -> ePengambilan Staf

6)Tarikh Tutup Iklan : 02/11/2009

7)Hanya calon yang disenarai pendek akan dipanggil temuduga .
•Hanya calon yang layak selepas tapisan dan disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga. Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan dari tarikh tutup iklan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya .

8)Pertanyaan

Sebarang pertanyaan dan aduan boleh dikemukakan di sini.

Bahagian Pengurusan Perjawatan
Jabatan Pengurusan Sumber Manusia
Pejabat Pendaftar
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
NO.TEL: (03) 5544 3089/3090/3092/3093
NO.TEL: (03) 5544 2166/2550/2602- Bantuan Teknikal
Email: perjawatan@salam.uitm.edu.my

Read more...

Jawatan Kosong PPUM

Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)

Warganegara Malaysia yang berkelayakan adalah dipelawa untuk memohon jawatan-jawatan berikut:

Jawatan : Pegawai Perubatan

Gred: UD41, UD43/UD44 dan UD47/UD48

Taraf Jawatan : Tetap/Kontrak

Kumpulan: Pengurusan & Profesional

Permohonan:
Sila layari http://www.ummc.edu.my untuk keterangan lanjut dan muat turun borang permohonan.

Tarikh Tutup Permohonan : 1 November 2009

Read more...

Jawatan Kosong UM

Universiti Malaya

Warganegara Malaysia yang berkelayakan adalah dipelawa untuk memohon jawatan-jawatan berikut:

JAWATAN KOSONG:

Jawatan 1 : PENGURUS ASRAMA N41
Jawatan 1 : JURURAWAT PERGIGIAN U29
Jawatan 2 : JURUTEKNIK KOMPUTER FT17
Jawatan 3 : PEMANDU KENDERAAN R03
Jawatan 4 : PENOLONG PEGAWAI BELIA & SUKAN
Jawatan 5 : PENOLONG PEGAWAI FARMASI U29

INFO UNIVERSITI DI MALAYSIA

MAKLUMAT AM:

1. Untuk maklumat lanjut tentang permohonan dan syarat-syarat lantikan sila layari http://e-recruitment.um.edu.my/

2. Permohonan yang tidak dihantar melalui saluran yang ditetapkan atau diterima selepas tarikh tutup permohonan tidak akan dipertimbangkan


3. Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 2 bulan dari tarikh tutup iklan hendaklah menganggap bahawa permohonan mereka tidak berjaya.

Tarikh Tutup Permohonan: 26 Oktober 2009

Bahagian Sumber Manusia
Universiti Malaya
50603 Kuala Lumpur
No. Tel : +603 7967 3257/ 3487/ 3516/ 3262/ 3513
E-mel : plantik_sok@um.edu.my (untuk Jawatan Sokongan)
E-mel : plantik_peg@um.edu.my (untuk Jawatan Pengurusan & Profesional)

Read more...

Jawatan Kosong KFC

KFC Holdings (Malaysia) Bhd

Bahagian: Syariah dan Pematuhan Halal

Jawatan Kosong:

1. Eksekutif Kanan

Kelayakan:
-Ijazah/Diploma dalam bidang Syariah/Undang-Undang atau yang berkaitan daripada Universiti yang diiktiraf di dalam atau luar negara.
-Memiliki sekurang-kurangnya 5-6 tahun pengalaman dalam bidang operasi perniagaan dan pengendalian makanan
-Mempunyai kemahiran interpersonal yang tinggi dan berkebolehan untuk berkomunikasi dengan baik.
-Mampu menjalinkan hubungan yang baik dengan rakan perniagaan, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi yang berkaitan.

2. Eksekutif Pengurusan Rekod dan Maklumat

Kelayakan:
-Ijazah/Diploma bidang Perpustakaan daripada Universiti yang diiktiraf di dalam atau luar negara.
-Memiliki sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman dalam bidang Pengurusan Rekod dan Maklumat.
-Mempunyai kemahiran interpersonal yang tinggi dan berkebolehan untuk berkomunikasi dengan baik.

3. Pembantu Audit

Kelayakan:
-Diloma/Sijil dalam bidang Perakaunan/Pengurusan Perniagaan/Syariah atau bidang yang berkaitan.
-Mahir menggunakan komputer dan berkebolehan menulis laporan.
-Mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dengan semua peringkat.
-Keutamaan diberikan kepada calon yang mempunyai sekurang-kurangnya 1-2 tahun pengalaman dalam bidang berkaitan seta calon yang telah mengikuti Program Audit Halal anjuran JAKIM/HDC.
-Memiliki lesen memandu kelas D

Calon yang berminat digalakkan menghantar permohonan secara email berserta biodata yang lengkap dengan menyatakan nombor telefon, gaji sekarang dan gaji yang dipohon dan gambar berukuran paspot ke alamat seperti di bawah.

Jabatan Sumber Manusia
KFC Holdings (Malaysia) Bhd
Level 14, Wisma KFC
No.17 Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur.

Tel: 03-2026 3388

Email: recruitment.hr@kfcholdings.com.my

*Hanya calon yang layak akan dipanggil untuk temuduga

Tarikh Tutup Permohonan: 2 November 2009

Read more...

Jawatan Kosong PKINK

Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan (PKINK)

PEMOHON-PEMOHON DARIPADA WARGANEGARA MALAYSIA BERUMUR 18 TAHUN KE ATAS ADALAH DIPELAWA UNTUK DIPERTIMBANGKAN BAGI MEMENUHI JAWATAN-JAWATAN BERIKUT DI PKINK:

1. AKAUNTAN (W41)
2. JURUTEKNIK KOMPUTER (FT17)
3. PEMANDU KENDERAAN BERMOTOR (R3)

TARAF JAWATAN: KONTRAK

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN:
PERMOHONAN HENDAKLAH DIBUAT DALAM BORANG PERMOHONAN JAWATAN YANG BOLEH DIDAPATI MELALUI LAMAN WEB http://www.pkink.gov.my . SILA NYATAKAN JAWATAN YANG DIPOHON DI PENJURU KIRI SAMPUL SURAT DAN BORANG YANG LENGKAP DIISI HENDAKLAH DIHANTAR KEPADA:

PENGURUS PENGURUSAN SUMBER MANUSIA,
PERBADANAN KEMAJUAN IKTISAD NEGERI KELANTAN
JALAN TENGKU MAHARANI PUTERI,
PETI SURAT 142,
15710 KOTA BHARU,
KELANTAN.

MAKLUMAT TERKINI

TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 2 NOVEMBER 2009 (ISNIN)

*IKLAN JAWATAN KOSONG INI DIPEROLEHI DARIPADA AKHBAR BERITA HARIAN (19 OKTOBER 2009 - DIMUKA SURAT R4)

Read more...

Jawatan Kosong MQA

Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency -MQA-)

PELAWAAN PENGISIAN JAWATAN SECARA PINJAMAN.

Sukacita dimaklumkan bahawa MQA sedang mencari calon daripada pegawai perkhidmatan awam untuk mengisi jawatan pelbagai gred di MQA secara pinjaman. Jawatan berkenaan adalah sepertimana berikut:

1.Pegawai Tadbir Gred N54
2.Pegawai Tadbir Gred N52
3.Penolong Pegawai Tadbir Gred N32

Sila Klik Pada Jawatan Di Atas Untuk Maklumat lanjut.

Syarat-syarat pinjaman:

-Peminjaman ini adalah tertakluk kepada peraturan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2008
– Dasar Dan Prosedur Pelantikan Secara Peminjaman, Pertukaran Sementara dan Pertukaran Tetap.
-Tempoh pinjaman adalah selama 2 tahun dan boleh dilanjutkan mengikut keperluan.
-Peminjaman ini tertakluk kepada persetujuan dari agensi pembekal dan pihak berkuasa melantik yang berkenaan.
-Pemilihan untuk pelantikan secara peminjaman ini adalah melalui proses tapisan; hanya pegawai yang sesuai dengan jawatan yang hendak diisi akan diberi pertimbangan.

Borang permohonan yang lengkap perlu dihantar melalui Ketua Jabatan di alamat berikut :

MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

SILA LIHAT INI

Agensi Kelayakan Malaysia (MQA),
Tingkat 14A, Menara PKNS-PJ,
No.17, Jalan Yong Shook Lin,
46050 Petaling Jaya, Selangor.
(U.P.: Unit Perkhidmatan dan Perjawatan)

Read more...

Jawatan Kosong PPAK

Jawatan Kosong di Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah

PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM KEDAH MEMPELAWA CALON WARGANEGARA YANG BERKELAYAKAN DALAM BIDANG-BIDANG YANG BERKAITAN UNTUK MENGISI KEKOSONGAN JAWATAN SECARA TETAP SEPERTI BERIKUT:

KEKOSONGAN JAWATAN:

1.PUSTAKAWAN GRED S41

2.PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1

CARA MEMOHON:

Muat Turun Borang permohonan


Permohonan hendaklah disertakan salinan Sijil Persekolahan,
Surat Beranak dan lain-lain dokumen berkaitan jika ada.

ALAMAT PERMOHONAN

Permohonan hendaklah dihantarkan kepada alamat berikut dan tuliskan nama jawatan yang dipohon pada sudut atas sebelah kiri sampul surat.

PENGARAH
PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM KEDAH
JALAN KOLAM AIR
05100 ALOR SETAR
KEDAH DARUL AMAN

TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 1 NOVEMBER 2009

Read more...

Jawatan Kosong MPN


Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Nilai

Job Description
WARGANEGARA MALAYSIA yang berkelayakan dan berumur tidak kurang
daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan adalah dipelawa untuk
mengisi kekosongan jawatan di Majlis Perbandaran Nilai. Keutamaan
kepada rakyat Negeri Sembilan Darul Khusus.

Jawatan

1. Pembantu Undang-Undang L29
2. Penolong Juruaudit W27
3. Penolong Pegawai Penilaian W27
4. Penolong Pegawai Penerangan S27
5. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran U29
6. Juruteknik (Awam) J17
7. Juruteknik (Senibina) J17
8. Juruteknik Perancang Bandar & Desa J17
9. Pembantu Penilaian W17
10. Pembantu Tadbir (Kewangan) W17
11. Pembantu Juruaudit W17
12. Pembantu Penguatkuasa N17
13. Penghantar Notis N3
14. Pembantu Am Pejabat N1
15. Pekerja Awam R1

Setiap permohonan hendaklah menggunakan borang dgn harga RM1.00 yang
boleh didapati di kaunter Jabatan Perbendaharaan, Majlis Perbandaran Nilai @ hantar surat 22 x 35 cm yg bersetem beralamat sendiri dan wang pos bernilai RM1.00 atas nama yang DiPertua Majlis Perbandaran Nilai.

Borang yang lengkap diisi hendaklah ditulis nama jawatan di bahagian atas sebelah kiri sampul surat dan dikirimkan ke alamat berikut :-

YANG DIPERTUA
MAJLIS PERBANDARAN NILAI
NO. 1, KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN
PERSIARAN PUSAT BANDAR, PUTRA NILAI
PETI SURAT 52
71800 NILAI
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

Tarikh tutup : 28 OKTOBER 2009

Read more...