Tuesday, November 10, 2009

Jawatan Kosong MPK

Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Klang

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur 18 tahun pada tarikh tutup iklan untuk membuat permohonan jawatan kosong seperti berikut
(Keutamaan diberi kepada rakyat DYMM Sultan Selangor Darul Ehsan)

1 . SKIM PERKHIDMATAN : ARKITEK (GRED J41) - TETAP
http://www.my-engineering.info

JADUAL GAJI (GRED J41) :
P1T1 RM2088.25 - P1T23 RM4721.03
P2T1 RM2184.26 - P2T23 RM5015.88
P3T1 RM2284.45 - P3T23 RM5306.795

SYARAT LANTIKAN
a) (i) ijazah Sarjana Muda Senibina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktirafsetaraf dengannya;(Gaji permulaan ialah pada Gred S41: P1T3); dan
b) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

2 . SKIM PERKHIDMATAN : ARKITEK LANDSKAP (GRED J41) - TETAP http://www.my-engineering.info

JADUAL GAJI (GRED J41) :
P1T1 RM2088.25 - P1T23 RM4721.03
P2T1 RM2184.26 - P2T23 RM5015.88
P3T1 RM2284.45 - P3T23 RM5306.795

SYARAT LANTIKAN
a) (i) ijazah Sarjana Muda Seni Bina Landskap yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
b) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan

3 . SKIM PERKHIDMATAN : PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (GRED U29) - TETAP
http://www.my-engineering.info

JADUAL GAJI (GRED U29) :
P1T1 RM1160.69 - P1T27 RM3057.39
P2T1 RM1231.78 - P2T27 RM3279.74
P3T1 RM1305.89 - P3T27 RM3478.28

SYARAT LANTIKAN:
a) (i) Diploma Kesihatan Persekitaran daripada Kolej Inspektor Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakanyang diiktiraf setaraf dengannya.(gaji permulaan ialah pada Gred U29: P1T6); dan
b) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

4. SKIM PERKHIDMATAN : JURUTEKNIK (GRED J17) - TETAP
http://www.my-engineering.info

JADUAL GAJI (GRED J17) :
P1T1 RM843.06 - P1T26 RM2325.37
P2T1 RM896.00 - P2T26 RM2452.46
P3T1 RM950.45 - P3T26 RM2583.95

SYARAT LANTIKAN
a) (i) sijil dalam bidang kejuruteraan atau senibina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktirafsetaraf dengannya.
(gaji permulaan ialah pada Gred J17: P1T9); dan
b) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

5. SKIM PERKHIDMATAN : JURUTEKNIK UKUR BAHAN (GRED J17) - TETAP
http://www.my-engineering.info

JADUAL GAJI (GRED J17)
P1T1 RM843.06 - P1T26 RM2325.37
P2T1 RM896.00 - P2T26 RM2452.46
P3T1 RM950.45 - P3T26 RM2583.95

SYARAT LANTIKAN
a) (i) sijil dalam bidang ukur bahan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setarafdengannya.(gaji permulaan ialah pada Gred J17: P1T9); dan
b) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setarafdengannya oleh kerajaan

6. SKIM PERKHIDMATAN: JURUTEKNIK PERANCANG BANDAR DAN DESA (GRED J17) - TETAP
http://www.my-engineering.info

JADUAL GAJI (GRED J17) :
P1T1 RM843.06 - P1T26 RM2325.37
P2T1 RM896.00 - P2T26 RM2452.46
P3T1 RM950.45 - P3T26 RM2583.95

SYARAT LANTIKAN
a) (i) sijil dalam bidang perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi atau politeknikpoliteknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(gaji permulaan ialah pada Gred J17: P1T9); dan
b) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan

7. SKIM PERKHIDMATAN: JURUTEKNIK KOMPUTER (GRED FT17) - TETAP http://www.my-infotech.info

JADUAL GAJI (GRED FT17) :
P1T1 RM843.06 - P1T26 RM2325.37
P2T1 RM896.00 - P2T26 RM2452.46
P3T1 RM950.45 - P3T26 RM2583.95

SYARAT LANTIKAN
a) (i) Sijil Pelajaran malaysia (Vokasional) dalam bidang elektrik atau elektronik atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
(ii) sijil dalam bidang kejuruteraan elektronik (komputer) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelulusan yangdiiktiraf setaraf dengannya.(gaji permulaan ialah pada Gred FT17: P1T9); dan
b) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

8. SKIM PERKHIDMATAN : PEMANDU KENDERAAN (R3) - TETAP
http://www.my-humanresource.info

JADUAL GAJI (GRED R3) :
P1T1 RM701.42 - P1T17 RM1354.86
P2T1 RM743.89 - P2T17 RM1423.41
P3T1 RM787.99 - P3T17 RM1493.59

SYARAT LANTIKAN
a) (i) tamat Darjah 6 sekolah rendah bantuan penuh kerajaan dan
(ii) memiliki lesen memandu Kelas E dan H berkenaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
(iii) Berkebolehan memandu, mengendali dan menyenggara kenderaan bermotor berkenaan yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini
Gaji permulaan ialah pada Gred R3:
• Lesen E – P1T4
• Lesen H – P1T5
b) berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan baik.

PERHATIAN KEPADA PEMOHON:
a) Permohonan hendaklah dibuat dalam borang MPK(BP) Perjawatan Pindaan 9/2004 yang boleh di beli dengan harga RM1.00 dari Bahagian Sumber Manusia atau boleh dimuat turun dengan melayari laman web MPK di http://www.mpklang.gov.my.
b) Borang permohonan hendaklah diisi dengan lengkap dan disertakan gambar berukuran passport, salinan-salinan sijil kelahiran, kad pengenalan, sijil persekolahan, kelulusan akademik yang berkaitan (sijil/diploma/ijazah), transkrip keputusan peperiksaan semua semester yang telah disahkan daripada salinan asal;
c) Pegawai-pegawai kerajaan yang sedang berkhidmat hendaklah mengemukakan borang permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut Perintah Am Bab ‘A’ 1973 dan menyertakan bersama-sama Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini dan laporan prestasi.
d) Permohonan yang lewat diterima dan tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan dan calon-calon yang berkelayakan sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga.
e) Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan dari tarikh iklan ditutup hendak menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah di hantar kepada:

YANG DIPERTUA
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
BANGUNAN SULTAN ALAM SHAH
JALAN PERBANDARAN
41675 KLANG
SELANGOR DARUL EHSAN
(U.P:JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN)

PADA ATAU SEBELUM : 2HB. NOVEMBER, 2009

0 comments:

Post a Comment