Friday, February 26, 2010

Jawatan Kosong KEMENTAH

Jawatan Kosong Kementerian Pertahanan Malaysia

Jika anda adalah warganegara Malaysia yang berkelayakan, anda adalah dipelawa untuk memohon mengisi jawatan-jawatan kosong berikut :-

1. Tukang K3
2. Pemandu Kenderaan
3. Pekerja Awam Khas
4. Atendan Kesihatan
5. Pembantu Am Pejabat (Pelayan Mes)
6. Pekerja Awam
7. Pemandu/Operator Jentera Pemunggah

Tarikh tutup permohonan : 12 Mac 2010


1. Tukang K3

Kekosongan : 22
Kekosongan hanya terdapat di negeri Kedah, Selangor, Johor,
Negeri Sembilan, Kuala Lumpur dan Melaka.

2. Pemandu Kenderaan

Kekosongan : 10
Kekosongan hanya terdapat di negeri Johor, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur,
dan Terengganu.

3. Pekerja Awam Khas

Kekosongan : 1
Kekosongan hanya terdapat di negeri Johor.

4. Atendan Kesihatan

Kekosongan : 5
Kekosongan terdapat di negeri Kuala Lumpur, Perak dan Kedah.

5. Pembantu Am Pejabat (Pelayan Mes)

Kekosongan : 66
Kekosongan terdapat di negeri Kuala Lumpur, Selangor, Melaka, Johor,
Kelantan, Kedah, Negeri Sembilan, Pahang dan Pulau Pinang.

6. Pekerja Awam

Kekosongan : 123
Kekosongan terdapat di negeri Kuala Lumpur, Selangor, Johor, Kedah, Negeri
Sembilan, Pahang, Pulau Pinang dan Perak.

7. Pemandu/Operator Jentera Pemunggah

Kekosongan : 3
Kekosongan hanya terdapat di negeri Kuala Lumpur, Kelantan dan Perak.

MUAT TURUN CARA PERMOHONAN

MUAT TURUN IKLAN

PANDUAN MEMOHON
1.1 Syarat-Syarat Permohonan
1.1.1 Permohonan boleh dibuat dengan melayari terus melalui laman web :
www.jobsmalaysia.gov.my
1.1.2 Permohonan dari kalangan Orang Kurang Upaya (OKU) hendaklah
berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat.
1.1.3 Pegawai yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam, Badan
Berkanun atau Kuasa Tempatan hendaklah mengemukakan dokumen
berikut semasa urusan temuduga:-
i) Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang kemaskini; dan
iI) Salinan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan yang terkini.

Tarikh tutup permohonan ini pada 12 Mac 2010.Read more...

Jawatan Kosong MAIK

Jawatan Kosong Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia [ keutamaan kepada peranakan Negeri Kelantan] yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.

Jawatan : Penolong Akauntan Gred W32

Tarikh tutup permohonan : 2hb. Mac 2010

Klasifikasi : Perkhidmatan Kewangan
Kumpulan Perkhidmatan: Sokongan
Taraf : Tetap
Jadual Gaji : Gred W32
P1T1 RM2416.06 - P1T13 RM3595.78
P2T1 2626.30 - P2T13 3914.98

Syarat Lantikan
Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(i) Diploma dalam bidang pengajian perdagangan, pengajian bank atau pengajian perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf denganya.; atau,
(ii) Licentiate of Chartered of Secretaries and Administrators of United Kingdom dalam bidang kewangan yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang di iktiraf setaraf dengannya.dan
(iii)Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
(calon hendaklah mempunyai pengalaman tidak kurang daripada 10 tahun dalam bidang berkaitan)

FUNGSI BIDANG TUGAS
Mengendalikan hal ehwal kewangan MAIK , Mengawasi kedudukan perbelanjaan, Penyediaan Anggaran Belanjawan serta laporan tahunan, Menjadi Penolong Setiausaha kepada Mesyuarat-mesyuarat kewangan MAIK, Urusan berhubung Penutupan Akuan Harian, Bulanan dan tahunan MAIK, Mengawasi pelaburan-pelaburan yang diceburi pihak MAIK

GAJI PERMULAAN
Gaji permulaan yang lebih tinggi diatas P1 boleh ditetapkan oleh pihak MAIK berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan.

UMUR PADA TARIKH TUTUP IKLAN JAWATAN
i) Calon-calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.

CARA MEMOHON
i) Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Jawatan (MUI)Kn, 1/93 dengan mengemukakan sampul surat berukuran 10sm x 23 sm yang beralamat sendiri serta berstem 50 sen atau mengambil sendiri di Unit Pengurusan Sumber Manusia, Bahagian Khidmat Pengurusan Tingkat 1, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.
ii) Permohonan dari pegawai sedang berkhidmat hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan berserta Laporan Penilaian Prestasi dan kenyataan perkhidmatan yang kemaskini.
iii) Salinan sah sijil-sijil persekolahan, kad pengenalan, surat beranak serta surat berkaitan bersama gambar berukuran passport dan sampul berstem yang beralamat sendiri hendaklah dikembarkan bersama borang permohonan.
iv) Permohonan yang tidak mengikut peraturan dan lewat diterima tidak akan dilayan.

ALAMAT PERMOHONAN
Permohonan hendaklah sampai ke alamat berikut:
YABhg. Dato’ Timbalan Yang DiPertua,
Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan,
Kompleks Balai Islam, Lundang,
15200 KOTA BHARU.

SEBELUM ATAU PADA 2hb. Mac, 2010

PERKARA AM
a) Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil temuduga.
b) Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan dari tarikh tutup hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjayaRead more...

Jawatan Kosong MADA

Jawatan Kosong Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)

Pemohon-Pemohon daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan adalah dipelawa untuk mengisi kekosongan jawatan-jawatan berikut di dalam perkhidmatan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda:-

1. JURUAUDIT (GRED W41)
2. PEMBANTU PERTANIAN (GRED G17)
3. JURUTEKNIK (AWAM) (GRED J17)

Tarikh tutup permohonan : 15 Mac 2010

Kelayakan :

1. JURUAUDIT (GRED W41)

(a)(i)ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W41:P1T3); atau
(ii)ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W41:P1T8); atau
(iii)Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W41:P1T8); atau
(iv)ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W41:P1T9); atau
(v)Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W41:P1T10);dan
(b)lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

2. PEMBANTU PERTANIAN (GRED G17)

(a) Sijil Institut Pertanian, Kementerian Pertanian atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred G17: P1T8);dan
(b)lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

3. JURUTEKNIK (AWAM) (GRED J17)

(a)Sijil dalam bidang Kejuruteraan Awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred J17:P1T9); dan
(b)lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
[ Hanya calon-calon yang memiliki Sijil dalam bidang Kejuruteraan Awam sahaja yang akan dipertimbangkan ]


UMUR (PADA TARIKH TUTUP IKLAN) :
(a)Calon-calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun; dan
(b) Pegawai sedang berkhidmat yang layak untuk Kenaikan Pangkat Secara Lantikan hendaklah berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

TARAF JAWATAN : Tetap

TEMPOH PERCUBAAN :
Calon-calon yang dilantik secara terus atau Kenaikan Pangkat Secara Lantikan ke jawatan tetap adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.

PEPERIKSAAN / KURSUS INDUKSI :
Mengikut skim perkhidmatan.

CATATAN AM :
(a)Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga.
(b) Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan dari tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka sebagai tidak berjaya.
(c) Salinan ijazah/sijil dan dokumen-dokumen yang berkaitan dan disahkan hendaklah disertakan.

CARA MEMOHON :
1. Permohonan boleh dibuat dengan menggunakan borang MADA Am 3 yang boleh dicetak daripada Laman Web MADA http://www.mada.gov.my

MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

2. Semua permohonan hendaklah dikemukakan kepada:-

Pengurus Besar,
Lembaga Kemajuan Pertanian Muda,
Bahagian Khidmat Pengurusan,
Ibu Pejabat MADA,
Ampang Jajar,
05990 ALOR STAR.
[ u.p.: Cawangan Pengurusan Sumber Manusia]

3. Pemohon-pemohon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan, Badan-Badan Berkanun atau Kuasa-Kuasa Tempatan hendaklah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing dengan disertakan Laporan Prestasi Tahunan dan salinan Kenyataan Perkhidmatan.

Tarikh tutup permohonan ialah pada 15 Mac 2010. Permohonan yang lewat diterima tidak akan dilayan.

Read more...

Jawatan Kosong SIRIM

Jawatan Kosong SIRIM Berhad

SIRIM Berhad merupakan sebuah anak syarikat milik penuh kerajaan yang terlibat di dalam pembangunan teknologi dan penyelidikan serta perkhidmatan kualiti. Kami sedang mencari individu yang bermotivasi tinggi untuk mengisi kekosongan jawatan berikut:

1. PEMBANTU TADBIR-SEKSYEN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

Tarikh tutup permohonan : 5 Mac 2010

KOD: ADMIN 14 (1 KEKOSONGAN)
(Penempatan: Shah Alam, Selangor)

Kelayakan dan Keperluan
•Minimum STPM atau SPM dengan 6 tahun pengalaman kerja dalam bidang pengurusan sumber manusia atau yang berkaitan dengannya.
•Mahir dalam penggunaan aplikasi komputer seperti Microsoft Words, Excel, Power Point dan sebagainya.
•Mempunyai kemahiran berkomunikasi lisan dan bertulis yang baik.

Tugas/Tanggungjawab
•Menyemak dan membuat tapisan awal ke atas permohonan yang diterima mengikut spesifikasi seperti man-spec, bidang kelayakan, dan juga job profile jawatan pengambilan.
•Melaksanakan kerja-kerja berkaitan dengan urusan temuduga seperti penetapan tarikh dan tempat temuduga, memaklumkan kepada calon dan menyediakan format bagi laporan temuduga.
•Menyediakan surat tawaran kepada calon-calon temuduga.

Calon-calon yang berminat bolehlah membuat permohonan dengan melayari laman web www.sirim.my pada atau sebelum 5hb March 2010.

KLIK SINI UNTUK PERMOHONAN ONLINE

Read more...

Jawatan Kosong MPJ

Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Jasin

Pemohon adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan dan keutamaan diberikan kepada anak Negeri Melaka yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan di Majlis Perbandaran Jasin

1. Pegawai Penilaian (Gred W 41)
2. Pegawai Sistem Maklumat (Gred F 41)
3. Pegawai Undang-Undang (Gred L 41)
4. Pembantu Teknik Landskap (Gred J 29)
5. Penolong Pegawai Penerangan (Gred S 27)
6. Pembantu Akauntan (Gred W17)
7. Pembantu Penguatkuasa (Gred N 17)

Tarikh tutup permohonan : 12 Mac 2010

Kelayakan :

1. Pegawai Penilaian (Gred W 41)

(a) Warganegara Malaysia ;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c ) Ijazah Sarjana Muda Sains (Pengurusan Harta Tanah) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W41 : P1T5); atau dan
(d) Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

2. Pegawai Sistem Maklumat (Gred F 41)

(a) Warganegara Malaysia ;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c ) (i) Ijazah Sarjana Muda kepujian dalam bidang sains komputer yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi – institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(ii) Ijazah Sarjana Muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan serta Diploma Analisa Sistem (INTAN) atau Diploma Sains Maklumat daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya atau
(iii) ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Komputer yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya atau
(Gaji permulaan ialah pada Gred F41 : P1T3);
(iv) Ijazah Sarjana dalam bidang sains komputer atau kejuruteraan komputer yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya atau
(Gaji permulaan ialah pada Gred F41 : P1T6); atau
(v) Ijazah doktor falsafah (Ph.D) dalam bidang sains komputer atau kejuruteraan komputer yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi- institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred F41 : P1T9);dan
(d) Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

3. Pegawai Undang-Undang (Gred L 41)

(a) Warganegara Malaysia ;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c ) (I) Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya atau,
(ii) lulus Peperiksaan Akhir Peguam (Bar Final Examinition) dan (d) Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

4. Pembantu Teknik Landskap (Gred J 29)

(a) Warganegara Malaysia ;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c ) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
(ii) diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred S27: P1T5) dan
(iii) Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

5. Penolong Pegawai Penerangan (Gred S 27)

(a) Warganegara Malaysia ;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c ) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
(ii) diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred S27: P1T5) dan
(iii) Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

6. Pembantu Akauntan (Gred W17)

(a) Warganegara Malaysia ;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c ) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta kepujian dalam subjek Matematik pada peringkat- peringkat peperiksaan tersebut
(ii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat pertengahan (simpan kira-kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan atau
(Gaji permulaan ialah pada Gred W17 : P1T2);
(iii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan atau
(Gaji permulaan ialah pada Gred W17 : P1T5);
(iv) Sijil dalam bidang pengurusan perniagaan atau penyimpan kira-kira yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik- politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W17 : P1T9);

7. Pembantu Penguatkuasa (Gred N 17)

(a) Warganegara Malaysia
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh lantikan.
(c) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
(ii) bekas anggota Polis Diraja Malaysia atau Angkatan Tentera Malaysia yang berpangkat koperal ke atas dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik dan berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan;
(d) mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti yang berikut:
(i) tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu;
(ii) berat badan sekurang-kurangnya 48 kg bagi lelaki dan 46 kg bagi wanita;
(iii) mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 79sm dan semasa menarik nafas 84sm (lelaki sahaja)
(iv) lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata;
(v) pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan
(vi) diakui sihat dan sesuai oleh Pegawai Perubatan Kerajaan
dan (e) Calon yang memiliki kelayakan di perenggan 1 ( C) (i) atau (ii) di atas hendaklah lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) dan lulus tiga mata pelajaran pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau
kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

CARA-CARA MEMOHON:
(a) Permohonan hendaklah dibuat dalam Borang Perjawatan Majlis Perbandaran Jasin.
(b) Borang boleh didapati dengan hadir sendiri pada hari bekerja biasa di Pejabat Majlis Perbandaran Jasin. Pemohon yang ingin memohon melalui pos mestilah menyertakan sampul surat berukuran 32 sm x 22 sm yang beralamat sendiri dan mempunyai setem bernilai 45 sen.

MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

(c) Borang permohonan hendaklah disertakan dengan gambar dan salinan Sijil Beranak, Sijil Kelulusan, Sijil Berhenti Sekolah serta lain-lain dokumen yang berkaitan.
(d) Permohonan-permohonan daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam, Badan-Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah dikemukakan melalui Ketua jabatan masing-masing dan pastikan bahawa salinan Kenyataan
Perkhidmatan yang dikemaskini dan Laporan Penilaian Prestasi yang terkini disertakan bersama.
(e) Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar kepada:-

YANG DIPERTUA,
MAJLIS PERBANDARAN JASIN,
77000 JASIN,
MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH.

(f) Tarikh tutup permohonan ialah pada 12 MAC 2010
(g) Permohonan yang berikut akan ditolak sekiranya :-
(i) Tidak disertakan dokumen yang diperlukan
(ii) Tidak lengkap
(iii) Tidak memenuhi syarat-syarat dalam iklan
(iv) Tidak menandatangani borang permohonan

CATITAN
(a) Hanya calon-calon yang berkelayakan selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.
(b) Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan atau setelah ditemuduga tidak menerima jawapan selepas 3 bulan dari tarikh iklan/temuduga hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.
(c) Pentadbiran Majlis tidak akan bertanggungjawab atau menanggung segala perbelanjaan berkaitan dengan temuduga.


Read more...

Jawatan Kosong USIM

Jawatan Kosong Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) mempelawa calon-calon daripada Warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas untuk mengisi jawatan berikut:

1. Pembantu Pengawas Peperiksaan

Tarikh tutup permohonan : 19 Mac 2010

TEMPOH DIPERLUKAN : 9 APRIL 2010 sehingga 7 MEI 2010
TARAF JAWATAN : SAMBILAN

Syarat-syarat pengambilan adalah seperti berikut:-

WARGANEGARA : MALAYSIA
AGAMA : ISLAM
UMUR : 18 - 25 TAHUN
KELULUSAN : SPM (Minimum dengan Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia di peringkat yang sama)

Borang permohonan boleh didapati di :-

Pusat pengajian Prasiswazah
Universiti Sains Islam Malaysia
Bandar Baru Nilai
71800 Nilai
Negeri Sembilan

MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

Sila hantar borang permohonan anda ke alamat di atas sebelum atau pada 19 Mac 2010

Nota:
1.Borang yang tidak lengkap tidak akan diproses.
2.Hanya pemohon yang disenaraipendek akan dihubungi.
3.Keutamaan diberikan kepada calon-calon yang tinggal berdekatan dengan Kampus Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai.
4.Pemohon yang tidak menerima sebarang maklum balas selepas 31 Mac 2010 adalah dianggap tidak berjaya.
5.Bayaran elaun adalah sebanyak RM49.37 bagi setiap hari bekerja.
6.Makananan dan minuman disediakan.

Untuk maklumat lanjut sila hubungi di talian : 06-798 8145 / 8325

Read more...

Thursday, February 25, 2010

Jawatan Kosong PHN

Jawatan Kosong PHN Industry Sdn. Bhd, A Member Of DRB-Hicom

In our stride to continuously deliver better value to our customers, and to meet the growing business requirements, we are looking for talented individuals with enthusiasm and appropriate qualifications to enhance our dynamic team of committed professionals. We have a few seats to fill in the following positions:

1. Production Operator
2. Data Entry
3. Assistant
4. Security Guard
5. Head of Project Management Section

Closing Date: TBA

Requirements:

1. Production Operator - 100 Position

-Minimum PMR/ SRP/ LCE and equivalent
-Applicable only for MALE candidates
-Age: 18 - 35 years old
-Minimum 1 year working experience in automotive industry is an added advantage
-Able to working on shift

2. Data Entry - 2 position

-Certificate/ STPM/ SPM holder
-Male candidate are encourage to apply
-Able to work on shift
-Computer literate
-Able to work under minimum supervision

3. Assistant - 2 position

-Diploma/ Certificate/ STPM holder
-Minimum 1 year working experience in clerical functions preferably in a manufacturing environment is an added advantage
-Computer literate in Microsoft Word, Excel & Powerpoint
-Committed and willing to work for long hours

4. Security Guard - 2 position

-Candidate must possess at least a Primary/Secondary School/SPM/"O" Level in any field.
-Ex-army, police or relevant field is an added advantage.
-Minimum of one year experience in security field will be the main consideration.
-Maximum age should not over than 45 years old.
-Can communicate well.
-Liable, coherent, can accept instruction and always be ready for any situation.
-Independent and can work on shift.
-Have a valid driving license and and have a computer skills.
-5 Full-Time positions available.
-Applicants should be Malaysian citizens or hold relevant residence status.

5. Head of Project Management Section - 1 position

-Bachelor Degree in Engineering or Business Administration (majoring in Marketing)
-Minimum 5 years working experience in related field, preferably in automotive industry
-Experienced in handling project management
-Strong command in spoken and written English and Bahasa Malaysia
-Proficient in using Microsoft Excel, Word and Power Point
-Possess good communication and interpersonal skills to liase with all level of people
-Able to work under pressure and tight deadlines
-Possess valid driving licence and willing to travel
-Able to speak Japanese or other foreign language are an added advantages

To those who are willing to take the challenge, send your application online or write to us to the following address:

Click Here To Apply Online

Human Resource Management & Legal & Secretarial Department
PHN INDUSTRY SDN. BHD.
Lot PT 75-77, Jalan 26/6
Kawasan Perindustrian HICOM
Section 26, P.O Box 7306
40710 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan

Or email to recruitment@phn.com.my


Read more...

Jawatan Kosong AIM

Jawatan Kosong Amanah Ikhtiar Malaysia

Amanah Ikhtiar Malaysia sebuah badan Amanah Persendirian di bawah The Trustee (Incorporation) Act 1952 (Revised 1981) bertujuan mengurangkan kemiskinan di Malaysia melalui Skim Pembiayaan Ikhtiar mempelawa calon yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan berikut:

1. Pegawai Syariah / Pegawai Eksekutif Syariah
2. Pelatih Pengurusan
3. Penolong Pegawai Akaun
4. Pelatih Pembantu Amanah
5. Pemandu / Pembantu Pejabat

Tarikh Tutup Permohonan : 6 Mac 2010

Kelayakan :

1. Pegawai Syariah / Pegawai Eksekutif Syariah

-Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kepujian Syariah
-Berpengalaman 3 tahun dalam Perbankan Islam

2. Pelatih Pengurusan

Memiliki Ijazah Kepujian dalam bidang Perakaunan, Kewangan, Perbankan, Pengurusan Perniagaan atau yang setaraf dengannya.
-Mempunyai lesen memandu B2

3. Penolong Pegawai Akaun

-Memiliki Diploma Perakaunan
-Berpengalaman 2 tahun dalam bidang berkaitan

4. Pelatih Pembantu Amanah

-Lulus SPM dan Kredit Bahasa Melayu. Calon yang mempunyai STPM dan Diploma digalakkan memohon.
-Mempunyai lesen memandu B2 dan memiliki motorsikal sendiri

5. Pemandu / Pembantu Pejabat

-Lulus SRP/PMR
-Mempunyai lesen memandu B2 dan D yang sah

Calon bagi kesemua jawatan mestilah berumur 28 tahun ke bawah.

Calon yg berminat hendaklah menghantar permohonan ke alamat di bawah bersama-sama dengan salinan sijil-sijil berkaitan dan gambar berukuran pasport, sampul surat berukuran 4 x 9 inci beralamat sendiri serta setem 50 sen . Permohonan hendaklah sampai sebelum atau pada 6 Mac 2010.

PENOLONG PENGARAH PERJAWATAN
Ibu Pejabat, Amanah Ikhtiar Malaysia
No 2 & 4, Jalan Medan Setia 2,
Plaza Damansara, Bukit Damansara,
50490 Kuala Lumpur.

Tel: 03-2094 0797
Faks: 03-2095 1889 / 2093 9257

Read more...

Jawatan Kosong UM

Jawatan Kosong Universiti Malaya

Universiti Malaya memerlukan perkhidmatan:

1. Pegawai Projek - Jabatan : Seksyen Peperiksaan, Bahagian Akademik
2. Atendan Peperiksaan (Sementara)

Tarikh Tutup Permohonan : 15 Mac 2010

Kelayakan:

1. Pegawai Projek

Calon mestilah memiliki:
*(i) Ijazah Sarjana Muda/ Diploma yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
(ii) mempunyai kemahiran dan berkeupayaan menggunakan sekurang-kurangnya tiga aplikasi grafik yang disenaraikan di bawah:
(a) Adobe In Design (wajib)
(b) Pagemaker
(c) Adobe Photoshop
(d) Adobe Illustrator
(e) Microsoft Office

TEMPOH LANTIKAN: Mulai 1 Mei 2010
KEKOSONGAN: 3 Bulan (kontrak)

Bidang Tugas:

Bertanggungjawab menyedia dan menyiapkan Buku Konvokesyen 2010 iaitu:
1. Mereka bentuk dan lay-out grafik secara finish Buku Konvokesyen
2. Mengumpul dan menyelaras maklumat kandungan buku
3. Menyusun letak kandungan buku
4. Melakukan kerja-kerja penyuntingan dan proof-reading kandungan buku
5. Memastikan semua kerja cetakan dan penyediaan Buku Konvokesyen mengikut jadual kerja yang ditetapkan
6. Lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.

MAKLUMAT LANJUT SILA HUBUNGI:
1. Pn. Nor Azian 03-79673500/3266
2. En. Hairil Syukri 03-79673496

Kepada sesiapa yang berminat boleh menghantar sendiri Curriculum Vitae (CV) beserta profil (artwork) terus ke pejabat Seksyen Peperiksaan, Bahagian Akademik, Bangunan Peperiksaan selewat-lewatnya pada 19 April 2010. Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan melalui alamat emel berikut:

exam@um.edu.my / norazian@um.edu.my / syukri@um.edu.my

* Pelajar tahun akhir turut dialu-alukan. Kelebihan kepada calon yang berpengalaman.


2. Atendan Peperiksaan (Sementara)

Syarat-syarat:

KELAYAKAN : SRP/PMR
(Khusus kepada yang tidak bekerja)

UMUR : 17 TAHUN KE ATAS

TEMPOH : APRIL - MEI 2010

GAJI : RM45.00 SEHARI

MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

Sila sertakan bersama borang permohonan, salinan sijil-sijil, kad pengenalan dan sekeping gambar berukuran passport. Sila nyatakan no. telefon untuk dihubungi.

Bekas pelajar, pelajar & Kakitangan Universiti Malaya tidak dibenarkan memohon.

Sila ambil perhatian bahawa permohonan yang tidak lengkap akan ditolak dan dianggap tidak berjaya.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 15.03.2010

Sebarang pertanyaan sila hubungi 03-7967 3474/3513 (Pn. Mazidah)Read more...

Jawatan Kosong TM

Jawatan Kosong Telekom Malaysia (TM)

We are an established Communication Company are seeking for suitable candidate for the following position:

1. ASSISTANT MANAGER PR & AP
2. ASSISTANT MANAGER FLYING SQUAD
3. MANAGER PROJECT DEVELOPMENT
4. ASSISTANT MANAGER ONLINE MARKETING & SALES
5. ASSISTANT MANAGER PROCESS MANAGEMENT
6. MANAGER ONLINE SOURCING
7. MANAGER SOLUTION CONSULTANT & GEOMETICS
8. ASSISTANT MANAGER CUSTOMER PROFILING
9. MANAGER CAMPAIGN MANAGEMENT
10. MANAGER CHANNEL PROGRAMME MANAGEMENT
11. MANAGER BUSINESS IMPROVEMENT
12. AGM, BUSINESS STRATEGY
13. ASSISTANT MANAGER –REVENUE SEGMENTATION & COLLECTION ANALYSIS
14. MANAGER BUSINESS COLLABORATION, COST MGT & FINANCIAL MODELLING
15. AGM, PERFORMANCE MANAGEMENT & COMPLIANCE


CLICK HERE FOR MORE INFO AND APPLY ONLINE

closing Date: 7 March 2010

Read more...

Jawatan Kosong KTMB

Jawatan Kosong Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB)

Jawatan Kosong Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB)

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan berikut:-

1. PEMANDU LOKOMOTIF RENDAH (GRED: A09G12)

Tarikh Tutup Permohonan : 8 Mac 2010

Kelayakan :

- Lulus Sijil Penilaian Menengah Rendah (PMR);
- Berumur tidak melebihi 25 tahun pada tarikh tutup iklan (bagi calon luar) atau kakitangan yang sedang berkhidmat dengan KTM Berhad berumur tidak melebihi 30 tahun;
- Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan baik;
- Penglihatan V 6/6 kedua-dua mata tanpa cermin mata dan tidak buta warna;
- Mempunyai tahap kesihatan yang baik;
- Sedia ditempatkan bertukar ke mana-mana lokasi dirangkaian KTMB;

SPESIFIKASI TUGAS
- Bertanggungjawab kepada Pemandu Lokomotif;
- Menentukan semua peralatan tren dan lokomotif dalam keadaan baik supaya tren dapat sampai ke destinasi dengan selamat dan mengikut jadual;
- Membantu Pemandu Lokomotif di dalam pemeriksaan jajaran tren;
- Membantu Pemandu Lokomotif mengendalikan sesebuah lokomotif samada di dalam perjalanan atau berhenti di stesen / depoh;
- Membantu Pemandu Lokomotif dalam tugas lansiran;

CARA MEMOHON
Permohonan hendaklah dibuat secara bertulis dengan menyertakan resume lengkap mengandungi pengalaman, butiran peribadi dan salinan sijil-sijil persekolahan yang berkaitan serta sekeping gambar berukuran paspot. Permohonan yang tidak lengkap akan ditolak.

Permohonan hendaklah sampai pada atau sebelum 8 Mac 2010 ke alamat berikut:-

PENGURUS BESAR
PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
Ibu Pejabat KTM Berhad
Jalan Sultan Hishamuddin
50621 Kuala Lumpur

Read more...

Jawatan Kosong KTMB

Jawatan Kosong Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB)

Temuduga terbuka untuk jawatan:

PRAMUGARA


TARIKH : 24 FEBRUARI 2010 (RABU)
WAKTU : 9.00 PAGI - 4.00 PETANG
LOKASI : BILIK MESYUARAT,
PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA,
IBU PEJABAT KTMB,
JALAN SULTAN HISHAMUDDIN,
KUALA LUMPUR

SYARAT KELAYAKAN:

- Lulus Sijil Pelajaran Malaysia dan yang setaraf dengannya
- Kepujian Bahasa Malaysia,
- Lulus Matematik
- Lulus Bahasa Inggeris
- Tidak berkaca mata
- Boleh berkomunikasi dengan baik di dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
- Berperwatakan ceria dan menarik
- Umur tidak melebihi 26 tahun
- Berat tidak melebihi 70 kg.
- Tinggi minima 5 kaki 4 inci

FAEDAH-FAEDAH YANG DITAWARKAN:

- Gaji bulanan sebanyak RM1000/- sebulan
- Potongan PERKESO dan KWSP
- Insentif melalui sistem mata ganjaran
- Faedah perubatan
- Latihan disediakan.

PERSEDIAAN TEMUDUGA

Sila Bawa Bersama:-
- Sijil-Sijil Asal Persekolahan
- Resume
- Gambar berukuran Poskad

Read more...

Jawatan Kosong UPM

Jawatan Kosong Universiti Putra Malaysia

Kami mempelawa Warganegara Malaysia yang mempunyai kelayakan dan komitmen yang tinggi dan bercita-cita untuk berkhidmat dalam sebuah Universiti yang sedang menuju ke arah Universiti bertaraf dunia:-

1. JURU X-RAY GRED U29
2. JURUKUR BAHAN GRED J41
3. JURURAWAT GRED U41
4. JURURAWAT PERGIGIAN GRED U29
5. JURUTEKNIK GRED J17
6. JURUTEKNIK KOMPUTER GRED FT17
7. JURUTEKNIK PERUBATAN GRED U19
8. JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29
9. JURUTERA GRED J41
10. JURUUKUR BANGUNAN GRED J41
11. PEGAWAI KEBUDAYAAN GRED B41
12. PEGAWAI KESELAMATAN GRED KP41
13. PEGAWAI KEWANGAN GRED W41
14. PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N17
15. PEGAWAI PENERBITAN GRED N41
16. PEGAWAI PENYELIDIK GRED Q47
17. PEGAWAI PENYELIDIK GRED Q53
18. PEGAWAI PENYELIDIK GRED Q41
19. PEGAWAI PENYELIDIK GRED Q43
20. PEGAWAI PENYELIDIK SOSIAL GRED N41
21. PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH GRED DG41
22. PEGAWAI PERTANIAN GRED G41
23. PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43
24. PEGAWAI PSIKOLOGI GRED S41
25. PEGAWAI SAINS GRED C41
26. PEGAWAI TADBIR GRED N41
27. PEGAWAI VETERINAR GRED G41
28. PEKERJA AWAM GRED R1
29. PEMANDU KENDERAAN GRED R3
30. PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1
31. PEMBANTU PERTANIAN GRED G17
32. PEMBANTU TADBIR ( KEWANGAN ) GRED W17
33. PEMBANTU TADBIR ( PERKERANIAN/OPERASI ) GRED N17
34. PENOLONG AKAUNTAN GRED W27
35. PENOLONG PEGAWAI BELIA DAN SUKAN GRED S27
36. PENOLONG PEGAWAI PENERBITAN GRED N27
37. PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29
38. PENOLONG PEGAWAI SAINS GRED C27
39. PENOLONG PEGAWAI TADBIR GRED N27
40. PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT GRED F29
41. PENOLONG PEGAWAI VETERINAR GRED G27
42. PEREKA GRED B27
43. PUSTAKAWAN GRED S41
44. TUKANG K2 GRED R11
45. TUKANG K3 GRED R9

Tarikh Tutup Permohonan : 12 Mac 2010

KLIK SINI UNTUK SYARAT LANTIKAN JAWATAN

TARAF JAWATAN : Semua jawatan di atas bertaraf TETAP.

UMUR PADA TARIKH TUTUP IKLAN:
a) Calon lantikan terus mestilah berumur tidak kurang dari 18 tahun;
b) Pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Kerajaan mestilah berumur tidak melebihi 50 tahun;
c) Syarat umur bagi pertimbangan kenaikan pangkat secara lantikan tidak melebihi 54 tahun pada tarikh lantikan

LAIN-LAIN:
a) Penetapan gaji permulaan adalah berdasarkan pada kelayakan, kemahiran dan pengalaman kerja atau kepakaran dalam bidang-bidang berkaitan;
b) Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan di atas adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan yang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari masa ke semasa.

CARA MEMOHON :
Semua permohonan jawatan adalah menggunakan Sistem Permohonan Jawatan secara Online (SPJOnline) sepenuhnya dengan memasuki laman web http://pendaftar.upm.edu.my .Syarat-syarat permohonan jawatan juga boleh didapati melalui laman web yang tertera di atas.

PERHATIAN :
Permohonan yang tidak lengkap diisi melalui online atau tidak menggunakan Sistem Permohonan Jawatan secara online (SPJOnline) boleh menyebabkan permohonan tidak akan dipertimbangkan.
Permohonan yang tidak menerima apa-apa jawapan dalam tempoh lima (5) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.
TARIKH TUTUP: Tarikh tutup permohonan melalui Sistem Permohonan Jawatan secara online (SPJOnline) ialah tidak lewat dari 12 Mac 2010


Read more...

Jawatan Kosong LPP

Jawatan Kosong Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)

Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) adalah sebuah badan berkanun di bawah Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia yang bertanggungjawab memajukan pergerakan Pertubuhan Peladang di seluruh negara mempelawa warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan dan tidak melebihi 54 tahun pada tarikh lantikan serta berkelayakan dan bermotivasi tinggi untuk mengisi jawatan-jawatan berikut:

1. Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi (Gred E27)
2. Pembantu Akauntan (Gred W17)
3. Pembantu Tadbir(Perkeranian/Operasi) (Gred N17)

Tarikh tutup permohonan : 2 Mac 2010


Kelayakan :

1. Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi (Gred E27)

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
(i) diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh
kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred E27 : P1T5); atau
(ii) diploma ikhtisas dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred E27 : P1T6);dan
(d) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan

2. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Ehwal Ekonomi dan Pengajar Kraf adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-
(a) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) di atas; atau
(ii) lulus Peperiksaan Khas; dan
(b) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

2. Pembantu Akauntan (Gred W17)

1.Calon lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
(a) warganegara Malaysia.
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta kepujian dalam subjek Matematik pada peringkat peperiksaan tersebut; atau
(ii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Pertengahan (Simpan Kira-kira) atau kelayakan yang diiktiraf setarafdengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W17: P1T2); atau
(iii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia Peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
(Gaji permulaan ialah pada Gred W17: P1T5); atau
(iv) sijil dalam bidang pengurusan perniagaan atau penyimpan kira-kira yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W17: P1T9);dan
(d) kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus
Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau
kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

3. Pembantu Tadbir(Perkeranian/Operasi) (Gred N17)

Syarat-Syarat Lantikan
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan
(d) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujianlisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer dan/atau mengambil trengkas).

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
2. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Bentara Parlimen adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17, tertakluk kepada kekosongan jawatan,apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-
(a) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) di atas; atau
(ii) lulus Peperiksaan Khas; dan
(b) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

TEMPOH PERCUBAAN

Semua lantikan ke jawatan seperti di atas dikehendaki melalui tempoh percubaan antara 1 hingga 3 tahun dan boleh disahkan dalam perkhidmatan setelah lulus peperiksaan dan syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan jawatan berkenaan.

CARA MEMOHON:

Permohonan hendaklah menggunakan ‘Borang Permohonan Pekerjaan’ yang boleh didapati di laman web LPP dan disertakan salinan sijil-sijil akademik/transkrip, kad pengenalan (yang disahkan), penama untuk rujukan serta sekeping gambar berukuran passport dan menulis nama jawatan yang dipohon di sebelah atas penjuru kiri sampul surat.

MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

Permohonan dihantar terus kepada:

KETUA PENGARAH
LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG
BLOK C UTARA, PUSAT BANDAR DAMANSARA
KARUNG BERKUNCI 11005
50990 KUALA LUMPUR
(u/p: Bahagian Khidmat Pengurusan)

Permohonan daripada calon yang sedang berkhidmat dengan jabatan dan agensi kerajaan hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan masing-masing selaras dengan peruntukan perkara peraturan 17, Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penempatan Perkhidmatan) 2005. Hanya calon yang berjaya dalam tapisan senarai pendek sahaja yang akan dipanggil untuk ditemuduga. Permohonan yang TIDAK DIHUBUNGI dalam tempoh tiga bulan dari tarikh tutup iklan dianggap tidak berjaya.

Tarikh tutup permohonan adalah pada 02 Mac 2010 (Selasa).


Read more...

Monday, February 22, 2010

Jawatan Kosong UiTM

Jawatan Kosong Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan-jawatan berikut di Universiti Teknologi MARA bagi memenuhi Wawasan 2020 Negara.

1. PENSYARAH UiTM (GRED DM45)
2. PENSYARAH KANAN (GRED DM51)
3. PROFESOR MADYA (GRED DM53) /
4. GRED KHAS C (PROFESOR)

Tarikh tutup permohonan : 8 Mac 2010


MAKLUMAT LANJUT

Sila kemukakan permohonan kepada:

PENDAFTAR
(BAHAGIAN PENGURUSAN PERJAWATAN)
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
40450 SHAH ALAM
SELANGOR DARUL EHSAN


Read more...

Jawatan Kosong FPD

Jawatan Kosong Forest Plantation Development Sdn Bhd

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan-jawatan di Forest Plantation Development Sdn Bhd iaitu sebuah syarikat yang ditubuhkan sebagai “Special Pupose Vehicle” (SPV) Kerajaan melalui Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) dengan tujuan berfungsi sebagai agensi pelaksana bagi program tanaman ladang hutan dan memantau kemajuan projek tanaman ladang hutan Negara.

1. PENGAWAS LADANG HUTAN
2. PEGAWAI KREDIT
3. EKSEKUTIF PERLADANGAN
4. PEGAWAI PROJEK PERLADANGAN HUTAN (FORESTER)

Tarikh tutup permohonan : 8 Mac 2010


KLIK UNTUK MAKLUMAT LANJUT

BORANG PERMOHONAN

Borang permohonan yang telah diisi dengan lengkap di mana nama jawatan hendak dipohon dicatat di sebelah kiri atas sampul surat hendaklah dikemukakan kepada:

Ketua Pegawai Eksekutif
Forest Plantation Development Sdn Bhd
Tingkat 12, Menara Maxisegar
Jalan Pandan Indah 4/2
Pandan lndah
55100 Kuala Lumpur

Read more...

Saturday, February 20, 2010

Jawatan Kosong TDM

Jawatan Kosong TDM Berhad

We are the subsidiaries of TDM Berhad,managing private specialist Medical Centres namely Kuantan Medical Centre Sdn Bhd (KMC), Kelana Jaya Medical Centre Sdn Bhd,and Kuala Terengganu Specialist Hospital Sdn bhd. In view of rapid new development and expansion,we would like to invite highly motivate professionals and qualified candidates to join us for the following positions:

1.Anaesthtist
2.ENT SUrgeon
3.General Surgeon
4.Obstetrician & Gynaecologist
5.Orthopaedic Surgeon (Sports Medicine or Spine)
6.Ophthalmologist
7.Radiologist
8.General Manager
- Must possess a degree and masters in related field
- AT least 5-8 years experience in hospital management
9.Medical Officers
10.Group Accountant
- Must possess a CPA,ACCA or equivalent qualification
- at least 5-8 years experience in accounting and finance,inlcuding 3-5 years working experience with a Big Five audit firm.
- Must have ingrained an excellent communication repertoire and a great team player.
11.Nurse Manager (Degree with at least 10 years experience)
12.Assistant Nurse Manager
13.Staff Nurses (ICU)
- Degree/Diploma in Nursing
- Registered with Malaysian Nursing Board
- Preferably those with Post Basic in ICU
14.Midwives (At least 3 years experience)
15.Senior Medical Lab Technologist (At least 5 years experience)
16.Pharmacist (Degree with at least 3 years experience)
17.Assistant Pharmacy (At least 3 years experience)

Application Deadline : 28 Feb 2010

Successful candidates can expect an attractive remuneration package which shall include insurance and health coverage,incentive,training and opportunity to grow with the company.
Please forward your detailed resume,stating your personal details, qualifications, experience,current and expected salry,contact number and a recent passport size photograph (NR) not later than 28th Feb 2010 to:

CHIEF EXECUTIVE OFFICER,
KUANTAN MEDICAL CENTRE SDN BHD,
No.1,Jalan Tun Ismail 9,
25000 Kuantan,
Pahang Darul Makmur.

Fax No.:09-5147688/09-5179149
Email: adbulhadi.kmc@tdmberhad.com.my

Read more...

Jawatan Kosong HICOM

Jawatan Kosong Hicom

We are an established sales and marketing company dealing with Health Care and Personal Care products at Hicom Glenmarie,Shah Alam. We are seeking for suitable candidate for the following position:

1. PRODUCT MANAGER / EXECUTIVE
2. ACCOUNTANT / ACCOUNT EXECUTIVE


1. PRODUCT MANAGER / EXECUTIVE

- Degree in Business Studies/Pharmacies/Health Medical or Marketing.
- Min 3 years experience in FMCG working environment
- Preferably those have nutrition or pharmaceutical background
- Experience in product branding activities
- Strong leadership,good interpersonal and communication skills
- Excellent in both spoken and written English
- Bumiputeras are encouraged to apply

2. ACCOUNTANT / ACCOUNT EXECUTIVE

- Min 2 years of experience in the trading company
- Certificate in Finance/Accountancy/Banking or equivalent
- Committed and pleasant personality

Interested applicants pls call at 03-5569 3660
Fax 03-5569 1720 and/or email to wanelisa@cambart.com.my


Read more...

Jawatan Kosong SANI

Jawatan Kosong Sani Express

SANI EXPRESS SDN BHD is a rapidly growing express bus transport company. We are currently seeking qualified and experienced candidates for various job positions at our office,located at Wisma Dato’Sani, Klang Sentral.

1. SALES AND PR MANAGER
2. SALES ASSISTANT

Application Deadline : 27 Feb 2010

1. SALES AND PR MANAGER

Condition:

- Degree in Business or Public Relations
- With at least 5 years work experience showing exemplary leadership skills
- Age 30-40 years old
- Good English communication skills
- Experience in Transportation is an advantage
- Possess own transport and willing to travel
- Experience in CUstomer Service an advantage

2. SALES ASSISTANT

Condition:

- SPM or Diploma in any field
- Good english & malay communication skills
- Fresh graduates are encouraged to apply
- Experience in customer service an advantage

Interested individuals please submit your resume via email or fax to ‘JABATAN TADBIR & SUMBER MANUSIA’ not later than 27 Feb 2010.

Fax:03-3344 4544
Email:sani_express@yahoo.com

Read more...

Jawatan Kosong UiTM

Jawatan Kosong Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan pensyarah di UiTM Sabah.

1. PENSYARAH UiTM GRED DM41
2. PENSYARAH UiTM GRED DM45
3. PENSYARAH UiTM GRED DM51
4. PENSYARAH UiTM GRED DM 53 (PROFESSOR MADYA)
5. PENSYARAH UiTM GRED KHAS C (PROFESOR)

Tarikh tutup permohonan : 5 MAC 2010

STATUS JAWATAN: TETAP/KONTRAK
Klasifikasi Perkhidmatan: Perkhidmatan Pendidikan
Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan Dan Profesional

JADUAL GAJI MATRIKS:

(a)Gred DM41:
P1T1 RM 1631.95 - P1T25 RM 4039.85
P2T1 RM 1721.49 - P2T25 RM 4281.85
P3T1 RM 1814.66 - P3T25 RM 4544.42

(b)Gred DM45:
P1T1 RM 2213.96 - P1T21 RM 4769.48
P2T1 RM 2297.45 - P2T21 RM 5033.26
P3T1 RM 2384.57 - P3T21 RM 5316.40

(c)Gred DM51 (Prof. Madya):
P1T1 RM 3976.93 - P1T10 RM 5599.54
P2T1 RM 4164.48 - P2T10 RM 5852.43
P3T1 RM 4359.29 - P3T10 RM 6112.58

(d)Gred DM53:
P1T1 RM 4210.46 - P1T10 RM 5910.51
P2T1 RM 4398.01 - P2T10 RM 6188.81
P3T1 RM 4592.82 - P3T10 RM 6476.79

(E)Gred Khas C (Profesor):
RM 6135.80 - RM 7672.50

2.FAKULTI DAN BIDANG

1.Akademi Pengajian Bahasa
-Bahasa Mandarin
-Bahasa Jepun

2.Fakulti Pengurusan Perniagaan
-Pengurusan
-Pemasaran
-Pengangkutan
-Pengurusan Sumber Manusia

3.Fakulti Perakaunan
-Perakaunan

4.Fakulti Undang-Undang
-Undang-Undang

5.Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi
-Pentadbiran Awam
-Pengajian Polisi
-Sains Politik
-The Institute of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA)
-Project Management (BAS)

3.SYARAT LANTIKAN
(a)Kelayakan Untuk Lantikan Ke Gred DM41
(i)Ijazah Sarjana Muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
(ii)Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah Gred DM41:P1T6); atau
(iii)Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah Gred DM41:P1T6); atau
(iv)Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya swerta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah Gred DM41:P1T7); atau
(v)Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia.
(Gaji permulaan ialah Gred DM41:P1T8);dan
(vi)Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

(b)Kelayakan Untuk Lantikan Ke Gred DM45
(i)Ijazah sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
(ii)Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah Gred DM45:P1T4)dan
(iii)Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

(c)Kelayakan Untuk Lantikan Ke Gred DM51
(i)memiliki kelayakan seperti di perenggan (b) di atas;
(ii)membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya; dan
(iii)mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang yang berkenaan.

(d)Kelayakan Untuk Lantikan Ke Gred DM53 (Profesor Madya)
(i)memiliki kelayakan seperti di perenggan (b) di atas;
(ii)membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya; dan
(iii)mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang yang berkenaan.

(e)Kelayakan Untuk Lantikan Ke Gred Khas C (Profesor)
(i)memiliki kelayakan seperti di perenggan (b) di atas;
(ii)membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya; dan
(iii)mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang yang berkenaan.

Nota: Keutamaan diberi kepada calon-calon yang memiliki kelulusan Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang-bidang yang berkenaan

4.PERHATIAN KEPADA PEMOHON
(a)Calon-calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.
(b)Calon-calon kenaikan pangkat secara lantikan hendaklah berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.
(c)Permohonan dari mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-badan Berkanun mestilah melalui Ketua Jabatan dan hendaklah disertakan dengan salinan rekod perkhidmatan yang dikemaskini.
(d)Setiap permohonan MESTILAH disertai bersama SALINAN dokumen berikut yang telah disahkan:
i)Kad Pengenalan
ii)Sijil Lahir
ii)Sijil MCE/SPM, STPM atau setaraf
iii)Sijil, Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Sarjana, Ph.D (Skrol dan Transkrip Akademik terperinci)
iv)Surat Pengiktirafan Kelayakan Akademik daripada Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA)
iv)Surat Pengesahan Perkhidmatan dari majikan sedia ada / terdahulu
e)Borang yang tidak lengkap tidak akan dilayan.
f)Hanya permohonan yang ditapis-senarai akan dipanggil untuk temuduga.
g)Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.

5.PERMOHONAN
(a)Permohonan hendaklah dibuat di dalam Borang Perjawatan Universiti Teknologi MARA yang boleh didapati sendiri di Bahagian Pentadbiran, UiTM Sabah, Kampus Kota Kinabalu. Borang permohonan juga boleh diperolehi dengan melayari laman web UiTM di http://www.sabah.uitm.edu.my

MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

(b)Tarikh tutup permohonan ialah pada hari: 5 MAC 2010 (Jumaat)
(c)Sila kemukakan permohonan kepada:

TIMBALAN PENDAFTAR
BAHAGIAN PENTADBIRAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) SABAH
BEG BERKUNCI 71
88997 KOTA KINABALU
SABAH

NO.TEL: 088 – 325205/206/209/210, 495564, 493591

Read more...

Thursday, February 18, 2010

Jawatan Kosong JAKIM

Jawatan Kosong JAKIM

1. PENYELIA KELAS AL-QURAN DAN FARDHU AIN S17 (SABAH)

Tarikh tutup permohonan : 15 Mac 2010

MAKLUMAT LANJUT

BORANG PERMOHONAN

Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar
ke Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Cawangan
Sabah pada atau sebelum 15 Mac 2010.

Read more...

Jawatan Kosong UiTM

Jawatan Kosong Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan tetap/kontrak/sementara di Kampus Shah Alam dan Cawangan bagi memenuhi Wawasan 2020 Negara.


1. PEGAWAI PERUBATAN UD47
2. PENOLONG BENDAHARI W41
3. PEGAWAI PERGIGIAN U41
4. PEGAWAI OPTOMETRI U41
5. PEGAWAI DIETETIK U41
6. PEGAWAI FARMASI U41
7. JURURAWAT U41
8. PEGAWAI PENYELIDIK Q41
9. PEGAWAI SAINS C41
10. PERANGKAWAN E41
11. PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41
12. PEGAWAI VETERINAR G41
13. JURUUKUR BANGUNAN J41
14. JURUTERA J41
15. ARKITEK J41
16. PEGAWAI KESELAMATAN KP41
17. PENGURUS ASRAMA N41
18. PENOLONG PENDAFTAR N41
19. PEGAWAI PENERBITAN N41
20. PUSTAKAWAN S41
21. PEGAWAI PSIKOLOGI S41
22. PEGAWAI BELIA DAN SUKAN S41
23. PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM S41
24. PEGAWAI KESATRIA S41
25. PENOLONG PEGAWAI SAINS C27
26. PENOLONG PEGAWAI PENYEDIAAN MAKANAN C27
27. PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F29
28. PENOLONG JURUTERA J29
29. JURU X-RAY U29
30. JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN U29
31. JURURAWAT PERGIGIAN U29
32. PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN U29
33. JURURAWAT U29
34. PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN KP27
35. PEGAWAI EKSEKUTIF N27
36. PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT/SETIAUSAHA PEJABAT N17/N27
37. JURURAWAT MASYARAKAT U19
38. PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN U17
39. PEMBANTU KESIHATAN AWAM U17
40. PEMANDU R3
41. ATENDAN KESIHATAN U3

Tarikh Tutup Permohonan : 1 Mac 2010


SYARAT KELAYAKAN JAWATAN

PERHATIAN KEPADA PEMOHON:

Permohonan dari mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun mestilah melalui Ketua Jabatan dan hendaklah disertakan dengan salinan rekod perkhidmatan yang dikemaskini.

Permohonan bagi jawatan Kumpulan Pengurusan dan Profesional (kecuali Gred UD47 dan U41)) dikehendaki menduduki Peperiksaan Khas di UiTM. Pemberitahuan kepada calon-calon yang terpilih untuk menduduki Peperiksaan Khas adalah melalui kiriman SMS dan seterusnya calon perlu melayari laman web UiTM untuk mengetahui tarikh, masa dan tempat peperiksaan. Alamat surat-menyurat calon akan menentukan tempat peperiksaan calon.

Hanya calon-calon yang lulus Peperiksaan Khas dan ditapis-senarai akan dipanggil untuk temu duga. Pemohon yang dipanggil TEMUDUGA SAHAJA perlu membawa dokumen-dokumen asal dan salinan sijil-sijil yang telah DISAHKAN berserta dengan borang permohonan yang telah dicetak untuk diserahkan kepada setiausaha temuduga.

Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan daripada pihak universiti selepas enam (6) bulan dari tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka TIDAK BERJAYA.

Pemohon-pemohon mestilah bersedia untuk berkhidmat di kampus-kampus cawangan.

CARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN:

a.Untuk Bukan Staf UiTM

Permohonan hendaklah dibuat dengan melayari laman web UiTM di http://iapps.uitm.edu.my/epengambilanstaf/ dan membuat permohonan secara atas talian (“ON-LINE”) sahaja dengan mengisikan maklumat yang diperlukan.

b.Untuk Staf UiTM sahaja

Permohonan dari Staf UiTM berstatus tetap/kontrak/sementara di mana pelantikan dibuat melalui Bahagian Pengurusan Perjawatan UiTM, hendaklah dibuat melalui sistem aplikasi atas talian (“ON-LINE”) melalui Portal I-Staf -> eProses & Sistem Sokongan -> ePengambilan Staf.

Tarikh tutup permohonan ialah pada hari Isnin, 1 Mac 2010.

Sila kemukakan permohonan kepada:

PENDAFTAR
(BAHAGIAN PENGURUSAN PERJAWATAN)
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
40450 SHAH ALAM
SELANGOR DARUL EHSAN

NO.TEL: (03) 5544 3089/ (03) 55211613/ (03) 55443090/3092/3082
EMAIL: perjawatan@salam.uitm.edu.my

Read more...

Jawatan Kosong BERNAMA

Jawatan Kosong BERNAMA

BERNAMA, the Malaysian National News Agency, the market leader in screen-based services, invites suitably qualified Malaysians to fill the following position :

1. CADET REPORTER

Qualifications:

* Candidates should possess a Degree in Journalism or Mass Communication (Hons) recognized by the Government or any other equivalent qualification; and
* Credit in Bahasa Malaysia (including a pass in Oral test) in Sijil Pelajaran Malaysia;
* Candidates should also possess good writing skills in Bahasa Malaysia and English;
* Good writing skills in Mandarin will be an added advantage;
* Fresh graduates are encouraged to apply.

Interested candidates are requested to write in with a detailed resume stating qualifications, expected salary, contact number together with a copy of related certificates and a recent passport-sized photograph (n.r) on or BEFORE 28 Feb 2010 to:

Human Resource Manager
Malaysian National News Agency (BERNAMA)
28 Jalan 1/65A, Off Jalan Tun Razak
50700 Kuala Lumpur

Only shortlisted will be called for interview.

Read more...

Monday, February 15, 2010

Jawatan Kosong UM

Jawatan Kosong Universiti Malaya (UM)

1. JURUTEKNIK KOMPUTER GRED FT17
2. PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT GRED F29.
3. PENOLONG PENGURUS ASRAMA GRED N27

Tarikh tutp permohonan : 22 Februari 2010

1. JURUTEKNIK KOMPUTER GRED FT17

Gaji : P1T1 RM843.06 – P1T27 RM2325.37
Syarat Lantikan :
(i) Sijil dalam bidang teknologi maklumat atau prosesan data yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred FT17:P1T6); atau
(ii) Sijil dalam bidang kejuruteraan elektronik (komputer) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred FT17:P1T9); dan
Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


2. PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT GRED F29

Gaji : P1T1 RM1544.86 – P1T21 RM3034.66
Syarat Lantikan :
(i) Diploma dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred F29:P1T1); atau
(ii) Diploma dalam bidang kejuruteraan elektronik (komputer) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred F29:P1T2); dan
Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


3. PENOLONG PENGURUS ASRAMA GRED N27

Gaji : P1T1 RM1204.55 – P1T26 RM3027.10
Syarat Lantikan :
Diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Kelayakan peringkat diploma yang paling sesuai untuk lantikan ke jawatan Penolong Pengurus Asrama adalah seperti senarai berikut :
Diploma in Food Technology – UiTM dan Politeknik
Diploma in Food Service Management – UiTM
Diploma in Culinary Arts – UiTM
Diploma in Hotel and Catering Management – UiTM dan Politeknik
Diploma in Institutional and Catering Management - UiTM
(Gaji permulaan ialah pada Gred N27: P1T5); dan
Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

MAKLUMAT AM

UMUR :
Tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.

TARAF JAWATAN : TETAP

PENGIKTIRAFAN KELAYAKAN :
Kelayakan yang dikemukakan bagi menyokong permohonan hendaklah diiktiraf oleh Kerajaan.

PENAKLUKAN DI BAWAH SYARAT SKIM PERKHIDMATAN :
Pegawai yang memasuki perkhidmatan bagi jawatan di atas adalah tertakluk kepada syarat Skim Perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

CARA MEMOHON :
1. Permohonan hendaklah dibuat secara online dengan melayari http://e-recruitment.um.edu.my/
PENTING : Calon diminta supaya mengisi borang permohonan dengan lengkap termasuk di bahagian kelayakan akademik. Kegagalan anda boleh menyebabkan permohonan tidak akan dipertimbangkan. Permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat kelayakan tidak akan dipertimbangkan.
2. Bagi calon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan/Badan Berkanun/Pihak Berkuasa Tempatan/Swasta perlu mengemukakan Borang Pengesahan Ketua Jabatan - Lampiran Y (yang boleh diperolehi daripada http://e-recruitment.um.edu.my/ selewat-lewatnya pada 02.03.2010 ke alamat :

Ketua Penolong Pendaftar (Pelantikan)
Bahagian Sumber Manusia
Aras 1, Bangunan Canseleri
Jabatan Pendaftar, Universiti Malaya
50603 Kuala Lumpur

3. Calon yang ditapis dan dipanggil temuduga dikehendaki mengemukakan dokumen berikut semasa menghadiri temuduga;
(a) Resume (sila cetak dari e-recruitment)
(b) Salinan setiap sijil (yang telah disahkan) beserta sijil asal.
(c) Laporan Penilaian Pretasi dan Kenyataan Perkhidmatan (bagi pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan/Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan).
4. Tarikh tutup permohonan ialah pada 22.02.2010

CATATAN AM
1. Permohonan selain daripada online tidak akan dipertimbangkan.
2. Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas dua (2) bulan dari tarikh tutup iklan, hendaklah menganggap bahawa permohonan mereka tidak berjaya.
3. Permohonan ini boleh dibatalkan sekiranya didapati tuan/puan mengemukakan maklumat yang tidak benar.

Read more...

Jawatan Kosong UiTM

Jawatan Kosong Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan-jawatan berikut di UiTM Terengganu Kampus Dungun dan Kampus Kuala Terengganu bagi mencapai matlamat 200,000 pelajar menjelang 2015 dan memenuhi Wawasan 2020 Negara.

JAWATAN :
1. Pensyarah UiTM (GRED DM45) Tetap
2. Pensyarah UiTM (GRED DM41) Kontrak
3. Penolong Pensyarah UiTM (GRED 29) Tetap

Tarikh tutup permohonan : 1 Mac 2010

Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Pendidikan
Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional

KLIK UNTUK IKLAN LENGKAP

BORANG PERMOHONAN

Sila kemukakan permohonan kepada :-

TIMBALAN PENDAFTAR
BAHAGIAN PENTADBIRAN
ARAS 2, BANGUNAN INTEGRITI
UITM TERENGGANU
23000 DUNGUN
TERENGGANU DARUL IMAN
NO. TEL : (09) 8400 111 / 8400 211 / 8400 113/ 8400 117

Read more...

Jawatan Kosong PNMB

Jawatan Kosong Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB)

If you are interested in joining us and working at PNMB, check this page regularly where details of job opportunities will be
posted from time to time.

1. FINANCE MANAGER (PNMB Kuala Lumpur)
2. LOGISTIC EXECUTIVE (EKSEKUTIF LOGISTIK) (PNMB Kuala Lumpur)
3. SUPERVISOR (PENYELIA) (UNIT BACA, PNMB Kuala Lumpur)

Application Deadline : 28 Feb 2010 (Post 1), 22 Feb 2010 (Post 2), 20 Feb 2010 (Post 3)
CLICK THE POST FOR MORE INFO


Apply to:

DOWNLOAD APPLICATION FORM

Fill up the form and send to us or contact us at:

HRA Department
Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB)
Jalan Chan Sow Lin,
50554 Kuala Lumpur.

Telephone: 03-9236 6888
Facsimile: 03-9236 6999
E-mail: hr@printnasional.com.my
Read more...

Jawatan Kosong UM

Jawatan Kosong Universiti Malaya (UM)

Part-time Instructors for Co-curricular Courses

1.Aikido
2.Basic Multimedia Software Development (Asas Pembinaan Perisian Multimedia Interaktif)
3.Event management (Pengurusan Acara)
4.Introduction to Cartoon Drawing (Asas Melukis Kartun)
5.Introduction to the Shadow Puppet Play (Asas Wayang Kulit (Pedalangan))
6.Choir (Koir)
7.Drama (English) (Pementasan Drama - Bahasa Inggeris)
8.Fencing (Pengenalan Kepada Lawan Pedang)
9.Gamelan (Praktik Gamelan)
10.Ghazal (Apresiasi Ghazal)
11.Introduction to Glass Painting (Pengenalan Kepada Lukisan Kaca)
12.Pottery (Asas Seni Tembikar)
13.Taklempong (Apresiasi Taklempong)
14.Traditional Music (Muzik Asli)

Application Deadline : 25 February 2010


Payment Rate: RM100/hour
Teaching Hours: 2 hours per week (during the academic semester)

Interested individuals can obtain a copy of the application form from SKET General Office. Please direct any enquiries to Ms. Wan Nooraini Ab. Hamid, SKET Assistant Registrar at 03-79675465/5490.

Application Deadline: 25 February 2010

Requirements:
(1) At least a certificate and teaching experience in the course applied for
(2) Fluent in Bahasa Malaysia and English

Read more...

Jawatan Kosong SUK Perlis

Jawatan Kosong Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan bagi mengisi kekosongan jawatan berikut di Pentadbiran Negeri Perlis.

1. Penghulu Gred (NP27)
2. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam (Gred S27)
3. Pembantu Hal Ehwal Islam (Gred S17)
4. Penghantar Notis (Gred N3)
5. Pembantu Am Pejabat (Gred N1)

Tarikh tutup permohonan : 25 Februari 2010


SYARAT KELAYAKAN.

1. Penghulu Gred (NP27)

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta mempunyai pengalaman tidak kurang dari 10 tahun dalam bidang berkaitan, terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan dan sukarela serta berpengetahuan luas dalam pembangunan masyarakat, adat istiadat, agama dan sosiobudaya tempatan.
(Gaji Permulaan ialah Gred NP27 : P1T3) ; atau
(ii) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
(Gaji Permulaan ialah Gred NP27 : P1T6) ; atau
(iii) Diploma dalam bidang Pentadbiran Awam yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred NP27 : P1T10); atau
(iv) Diploma dalam bidang Pengurusan Harta Benda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred NP27 : P1T11); atau
[Calon dengan kelayakan STPM atau diploma disyaratkan mempunyai tempoh pengalaman tidak kurang dari 5 tahun dalam bidang berkaitan, terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan dan
sukarela serta berpengetahuan luas dalam pembangunan masyarakat, adat istiadat, agama dan sosiobudaya tempatan] dan
(d) kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


2. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam (Gred S27)

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dengan mendapat prinsipal dalam subjek Syariah, Usuluddin atau Bahasa Arab; atau
(ii) Syahadah Institut Tahfiz dan latihan Al-Quran daripada Maahad Tahfiz Bahagian Agama, Jabatan Perdana Menteri atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred S27 : P1 T5); atau
(iii) Diploma dalam bidang pengajian Islam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred S27 : P1 T5); atau Dan
(d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


3. Pembantu Hal Ehwal Islam (Gred S17)

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dengan kepujian dalam subjek Agama Islam dan Bahasa Arab; atau
(ii) Sijil IV Thanawi atau Sijil Tinggi Agama daripada Sekolah Agama Bantuan Penuh Kerajaan; Dan
Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


4. Penghantar Notis (Gred N3)

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-
1. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Am Rendah, Atendan Kesihatan dan Atendan Haiwan adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penghantar Notis Gred N3, tertakluk kepada
kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan;-
(a) (i) berpelajaran di peringkat sekolah menengah rendah bantuan penuh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan
(ii) Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dan lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu pada peringkat peperiksaan tersebut atau kelulusan yang diiktiraf dengannya oleh kerajaan; dan
(Gaji permulaan ialah pada Gred N3 : P1 T2); atau
(b) mempunyai lesen menunggang motosikal yang sah; dan
(c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.


5. Pembantu Am Pejabat (Gred N1)

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) (i) Berpelajaran di peringkat Sekolah Rendah bantuan penuh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan
(ii) Boleh bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan.


CARA PERMOHONAN

(a) Permohonan hendaklah menggunakan Borang SUK.Ps.(PSM)1(Pin.2008) yang boleh didapati di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis.
(b) Semua permohonan hendaklah disertakan dengan:
(i) Salinan Sijil Persekolahan dan sekeping gambar berukuran passport.
(ii) Permohonan hendaklah dihantar dalam sampul surat berukuran 32 sm x 23 sm.

ALAMAT PERMOHONAN:

Yang Berhormat,
Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis,
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis,
(Bahagian Pengurusan Sumber Manusia),
Aras 1, Kompleks Dewan Undangan Negeri,
Persiaran Wawasan,
01000 KANGAR.

PERHATIAN

(a) Keutamaan akan diberi kepada anak Negeri Perlis dan bermastautin di Negeri Perlis.
(b) Hanya pemohon yang layak selepas proses akan dipanggil untuk temuduga.
(c) Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 3 bulan dari tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan sebagai tidak berjaya.

Tarikh tutup permohonan ialah pada 25 Februari 2010.


Read more...

Friday, February 12, 2010

Jawatan Kosong PUNB

Jawatan Kosong Permodalan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)

Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB), a wholly owned subsidiary of Yayasan Pelaburan Bumiputra (YPB) is involved in the development of local bumiputera entrepreneurs, in strategic business in order to create a dynamic, competent and progressive Bumiputera Commercial and Industrial Community (BCIC). Due to our current expansion plan, PUNB invites qualified, dynamic and result oriented individuals for the following position :

1. GENERAL CLERK

Dateline : 17 Februari 2010


MAKLUMAT LANJUT

Interested applicants are required to send your detailed resume with a recent passport sized photograph by mail/e-mail to the following address:

Head, Human Resource & Administration
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad
10th Floor Block 1B Plaza Sentral Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral 50470
Kuala Lumpur

Read more...

Jawatan Kosong SSM

Jawatan Kosong Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), a statutory body established to be a one-stop centre for all corporate and business registration and to promote and enhance business ethics and corporate governance amongst the business community, plays a pivotal role in all commercial activities, hence contributing towards the economic development and competitiveness of the nation. We would like to invite innovative, dedicated and dynamic Malaysians to apply for the following positions:

1. HEAD OF CORPORATE RESPONSIBILITY UNIT (GRADE 52)

Dateline : 3 Mac 2010


MAKLUMAT LANJUT

Read more...

Jawatan Kosong YBPM

Yayasan Buah Pinggang Malaysia

An NGO that operates 20 dialysis centres that provide dialysis treatments to 1000 patients nationwide, with over 230 staff is now seeking committed and service-oriented personnel to fill the following.

1. NORTHERN BRANCH EXECUTIIVE
2. MEDICAL DIRECTOR
3. QUALITY, SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT MANAGER
4. BRANDING & COMMUNICATIONS MANAGER
5. TUTOR
6. REGISTERED STAFF NURSES/MEDICAL ASSISTANT
7. PUBLIC EDUCATION SERVICES EXECUTIVE
8. DRIVER

MAKLUMAT LANJUT

Interested applicants should apply with details CV and photograph, stating present salary plus benefits, and expected remuneration.

Please email to agnes_hr@nkf.org.my to submit your application.

Read more...

Jawatan Kosong SC

Jawatan Kosong Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

1. Head, Inspection and Inquiry
2. Senior Manager, Policy and Regulatory Affairs & Registration
3. Senior Manager, Inspection and Inquiry

Dateline : 1 Mac 2010

MAKLUMAT LANJUT

BORANG PERMOHONAN

Calon-calon yang berkelayakan dipelawa untuk mengemukakan borang permohonan yang telah lengkap diisi bersama-sama surat, resume dan gambar terbaru berukuran pasport (n.r.) melalui pos atau e-mel kepada:

Unit Perancangan Tenaga
Jabatan Sumber Manusia
Suruhanjaya Sekuriti
3 Persiaran Bukit Kiara, Bukit Kiara
50490 Kuala Lumpur

Read more...

Jawatan Kosong RISDA

Jawatan Kosong RISDA

PERMOHONAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA WARGANEGARA MALAYSIA YANG BERKELAYAKAN UNTUK MENGISI KEKOSONGAN JAWATAN BERIKUT DALAM PERKHIDMATAN RISDA.

1. Pegawai Undang-Undang L41
2. PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN
3. PENOLONG AKAUNTAN
4. PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)
5. PEMBANTU PERTANIAN
6. PEMBANTU TADBIR KEWANGAN
7. PEMBANTU TADBIR (KESETIUSAHAAN)
8. PEMBANTU AM PEJABAT
9. PEKERJA AWAM
10. PEMANDU KENDERAAN

Dateline : 25 Februari 2010

MAKLUMAT LENGKAP

PANDUAN PERMOHONAN

Read more...

Jawatan Kosong UUM

Jawatan Kosong Universiti Utara Malaysia (UUM)

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan untuk mengisi kekosongan jawatan bertaraf tetap/kontrak seperti berikut di Universiti Utara Malaysia.

1. PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT GRED F41
2. PEGAWAI TADBIR GRED N41
3. PUSTAKAWAN GRED S41
4. PEGAWAI KEWANGAN GRED W41
5. PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT GRED F29
6. PENOLONG PEGAWAI TADBIR GRED N27
7. PENOLONG PENGURUS ASRAMA GRED N27
8. PENJAGA JENTERA ELEKTRIK GRED R24
9. PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29
10. AHLI MUZIK GRED B17
11. PEREKA GRED B17
12. PEMBANTU VETERINAR GRED G17
13. PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT/SETIAUSAHA PEJABAT
14. PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM GRED S17
15. PENGAWAS HUTAN GRED G11
16. PENOLONG JURURAWAT GRED U11
17. TUKANG K3 (ELEKTRONIK) GRED R9
18. PEMANDU KENDERAAN GRED R3

Dateline : 22 Februari 2010


MAKLUMAT TERPERINCI DAN SYARAT KELAYAKAN

IKLAN JAWATAN

Read more...

Jawatan Kosong MZS

Jawatan Kosong Majlis Zakat Selangor (MZS)

Lembaga Zakat Selangor (MAIS) menawarkan peluang kerjaya kepada anak kelahiran Negeri Selangor atau yang telah bermastautin di Negeri Selangor sehingga kini sekurang-kurangnya 5 tahun dan berkelayakan bagi mengisi kekosongan jawatan berikut.

1. PENYELIA PEMASARAN (D'ASNAF EDAR).
2. EKSEKUTIF RENDAH AKAUN.
3. COMPANY SECRETARY.

KLIK PADA JAWATAN UNTUK MAKLUMAT LANJUT

Tarikh Tutup : 27 Februari 2010 (untuk jawatan 1)
17 Februari 2010 (untuk jawatan 2)
16 Februari 2010 (untuk jawatan 3)

Read more...

Jawatan Kosong SME Corp

Perbadanan perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp)

1. Director
2. Deputy Director
3. Senior Manager
4. Assistant Manager
5. Executive Officer
6. Assistant Executive

Dateline : 25 Februari 2010

Klik Untuk Maklumat Lanjut

Borang Permohonan

Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat dan di sudut atas sebelah kiri hendaklah ditulis NAMA JAWATAN YANG DIPOHON dan hendaklah dihantar kepada :

KETUA EKSEKUTIF
PERBADANAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA MALAYSIA
(SME CORP. MALAYSIA)
Aras 15, West Wing, Menara MATRADE
Jalan Khidmat Usaha, Off Jalan Duta
50480 Kuala Lumpur
(u/p : Unit Perancangan Organisasi dan Sumber Manusia)

Read more...

Jawatan Kosong MDP

Jawatan Kosong Majlis Daerah Pontian (MDP)

Permohonan adalah dipelawa kepada Rakyat Negeri Johor Darul Ta’zim atau Warganegara Malaysia yang berkelayakkan untuk mengisi kekosongan jawatan berikut di Majlis Daerah Pontian:-


1. Juruteknik
2. Penolong Jurutera
3. Pembantu Penilai

Tarikh tutup permohonan : 22 Februari 2010


Klik Untuk Maklumat Lanjut

Permohonan hendaklah dihantar ke :

YANG DIPERTUA
MAJLIS DAERAH PONTIAN,
JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN,
(BAHAGIAN PENTADBIRAN)
ARAS 1, BANGUNAN BARU,
JALAN ALSAGOFF,
82000 PONTIAN, JOHOR

Read more...

Wednesday, February 10, 2010

Jawatan Kosong USM

Institut Perubatan dan Pergigian Temaju USM

Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan dipelawa untuk memohon jawatan seperti yang berikut:

1. Penolong Pegawai Tadbir N27
2. Pembantu Tadbir (P/O)N17
3. Penolong Akauntan W27
4. Pembantu Akauntan W17

Tarikh tutup : 25 Februari 2010


KLIK UNTUK MAKLUMAT LANJUT

BORANG PERMOHONAN

Permohonan hendaklah dihantar ke alamat berikut :

Bahagian Pengurusan
Institut Perubatan dan Pergigian Termaju
Universiti Sains Malaysia
No 1-8 (Lot 8), Persiaran Seksyen 4/1
Bandar Putra Bertam
13200 Kepala Batas
Pulau Pinang


Read more...

Jawatan Kosong FELDA

Jawatan Kosong Felda Holding Berhad

We look for outstanding individuals from diverse backgrounds with passion for taking on challenges. If that's you, then come join our highly integrated and forward thinking organisation.

1. Jurutera Kilang

Dateline : 5 Mac 2010


KLIK UNTUK IKLAN LENGKAP

Interested applicants please send a comprehensive CV including current and
expected salaries with passport sized photograph (n.r) to :

Senior Manager
Staffing & University Relations Dept
Felda Holdings Bhd
9th Floor Balai Felda, Jalan Gurney Satu
54000 Kuala Lumpur

Read more...

Jawatan Kosong KTMB

Jawatan Kosong Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB)

Application are invited from suitable qualified candidates to apply and fill the following vacancy in KTM Berhad.

1. SENIOR MANAGER (CONTRACT & PROCUMENT)

Closing date : 24 February 2010


Responsibilities

- To prepare tender documentation, tender submission, variation order, letter of award, contract documents, evaluation report and etc ;
- To be Secretariat for Tender Evaluation Committee;
- To be responsible and ensure all interim claims, variation orders and contractual issues to be resolved on time
- Provide advice on issues related to contract administration
- Able to liaise with client, consultant, suppliers, sub-contractors and authorities
- Other task required to be performed from time to time

Requirements

- Candidate must possess at least a Bachelor’s Degree in Building, Quantity
Surveying, Contract Management/Administration or any equivalent qualification;
- At least 10 years of working experience in the related field is required for this
position
- Independent and able to work under pressure
- Computer literate and familiar with Microsoft Office
- Posses good written and communication skills.

Interested applicants are invited to write – in together with detailed resume, present and
expected salary, contact number and a non-returnable passport size photograph (with
latest photo) not later than 24 February 2010, to the following address. (Only shortlisted
candidates will be notified).


GENERAL MANAGER
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (Staff Planning)
Keretapi Tanah Melayu Berhad
Jalan Sultan Hishamuddin
50621 Kuala Lumpur.
Tel: 03-22631312 or 22631122


Read more...

Jawatan Kosong TH

Jawatan Kosong Tabung Haji

Warganegara yang berkelayakan adalah dipelawa untuk mengisi kekosongan jawatan di bawah:

1. PENGAWAL KESELAMATAN (SPP1)

Tarikh tutup permohonan: 19 Februari 2010


KLIK UNTUK IKLAN LENGKAP

Calon-calon yang berminat boleh menghantar ’resume’ dengan menyertakan sijil-sijil akademik, sijil-sijil lain yang berkaitan, sekeping gambar terkini berukuran pasport serta menulis nama jawatan yang dipohon pada sampul surat ke :

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,
L27,Lembaga Tabung Haji,
201 Jalan Tun Razak,
Peti surat 11025,
50400 Kuala Lumpur.


Read more...

Tuesday, February 9, 2010

Jawatan Kosong JOTUN

Jawatan Kosong Jotun

Jotun is growing rapidly worldwide and as part of our global initiative, we are seeking ambitious and high potential talents to join our International Management Trainee programme in Malaysia.

During this 18 months training programme, you will experience 2 international assignments for a duration of 6 months respectively to gain knowledge and exposure from a wide variety of cultures and nationalities. Upon the successful completion of the program, you will progress into a permanent position in Malaysia.

Positions available :

1. Regional Marketing
2. Regional Supply Chain
3. Regional Human Resources

The deadline of the Application : 1st March 2010


Details:

1. Regional Marketing

• Responsible for marketing and brand management of decorative paints across South East Asia

2. Regional Supply Chain

• Responsible for developing strategies and sourcing plans for South East Asia and creating systems to support regional
purchasing process

3. Regional Human Resources

• Responsible for HR projects/activities and assist in the implementation of HRMS in South East Asia

We are looking for:
• Dynamic, energetic and resourceful talents with a drive to succeed
• Fresh graduates from a recognised university. Applicants with less than 3 years working experience are also encouraged to apply
• Excellent academic track record, preferably with Master Degree in relevant field

We offer:
• Competitive remuneration package (RM3,500)
• Full expenses borne during assignments abroad
• On-the-job training through work based assignments and cross border trainee gathering
• Professional growth within a global company

The deadline for International Management Trainee application is 1st March 2010 and the programme will commence in August 2010. If you have what it takes to be a future leader, apply now at www.jotun.com/career

Read more...

Jawatan Kosong Unilever

Jawatan Kosong Unilever (M) Holdings Sdn Bhd

At Unilever we've created an environment where people with energy, creativity and commitment work together as team leaders and team players to fulfill ambitious goals.

We are in search of bright, motivated and self-driven individuals to move our company to greater heights. If you fit the bill, we welcome you to join us in the following position:

1. Customer Development Executive

Closing Date: 10 March 2010


Responsibilities:
*Manage designated key customers with sales and promotional activities.
*Assist Customer Development Manager in formulating and implementing business plans to deliver the Customers’ sales targets.
*Manage promotional budget allocated and evaluate major promotions effectiveness.
*Lead in Account Review presentation to Key Customers.

Requirements:
*Preferably graduate with Bachelor degree in Business Studies/Administration/ Management, Economics, Marketing, Commerce or equivalent. Consideration will also be given to candidates with Diploma or STPM/SPM with at least 2 years of sales experience.
*Relevant sales experience in handling Key Customers / self-service outlets. Sales operations experience will be desirable.
*Good communications skill in English and Bahasa Melayu.
*Possess valid driving licence and own a car.
*Willing to be located anywhere in Peninsular Malaysia according to the needs of the Company.
*Applicants should be Malaysian citizens or hold relevant residence status.

If you like the challenge and matched the description, please apply submit your resume with a recent passport-size photograph (n.r.) and expected salary to:

Human Resource Department
Unilever (M) Holdings Sdn Bhd
Level 34, Menara TM
Jalan Pantai Baru
59200 Kuala Lumpur

Read more...

Jawatan Kosong KLIA

Jawatan Kosong KL Airport

TEMUDUGA TERBUKA:

1. OPERATOR PERALATAN PENGENDALIAN DARAT
2. PEMBANTU KESELAMATAN


1. OPERATOR PERALATAN PENGENDALIAN DARAT

Dept: Aircraft Handling
Location: KLIA

TEMPAT: Ibupejabat KL Airport Services Sdn Bhd
TARIKH: 11hb Februari 2010 (Khamis)
MASA: 0900pagi hingga 1230tgh

Calon-calon hendaklan mematuhi perkara-perkara berikut semasa menghadiri temuduga:

* Berpakaian pejabat, kemas dan rapi.
* Bawa bersama sijil-sijil ASAL, lesen memandu dan kad pengenalan.
* Bawa bersama SALINAN sijil-sijil, lesen memandu dan kad pengenalan.
* Satu keping gambar berukuran pasport.
* CALON-CALON YANG MEMAKAI JEANS, KEMEJA-T, MEMAKAI KASUT SNIKER DAN BERAMBUT PANJANG TIDAK AKAN DIBENARKAN MENGHADIRI TEMUDUGA.

Requirements:
* Memiliki sijil SPM/SPVM/Sijil Kemahiran atau kelulusan yang setaraf.
* Memiliki lesen memandu kelas 'D'.
* Hanya calon lelaki, berumu diantata 20-35 tahun san sihat tubuh badan.
* Sanggup bekerja secara shif.


2. PEMBANTU KESELAMATAN

Dept: Safety & Security
Location: KLIA

TEMPAT: Ibupejabat KL Airport Services Sdn Bhd
TARIKH: 10hb Februari 2010 (Rabu)
MASA: 0900pagi hingga 1230tgh

Calon-calon hendaklan mematuhi perkara-perkara berikut semasa menghadiri temuduga:

* Berpakaian pejabat, kemas dan rapi.
* Bawa bersama sijil-sijil ASAL dan kad pengenalan.
* Bawa bersama SALINAN sijil-sijil dan kad pengenalan.
* Satu keping gambar berukuran pasport.

Requirements:
* Memiliki sijil PMR/SPM/Tamat Tingkatan Lima atau kelulusan yang setaraf.
* Calon-calon yang tidak memiliki sijil SPM tetapi berpengalaman dalam bidang keselamatan.
* Bekas tentara/polis adalah digalakkan memohon.
* lelaki berumur diantara 20-35 tahun dan sihat tubuh badan.
* Sanggup bekerja secara shif.

HUMAN RESOURCE DIVISION
KL AIRPORT SERVICES SDN BHD
JALAN KLIA S6, SOUTHERN SUPPORT ZONE
KL INTERNATIONAL AIRPORT
64000 KLIA, SELANGOR DARUL EHSAN

For further clarification, please contact:

Tel: 03-8778 8000 ext 88092/88097
Fax: 03-8778 8100
Email: recruitment@klas.com.my

Read more...