Wednesday, February 3, 2010

Jawatan Kosong UPM

Jawatan Kosong Fakulti Pengajian Alam Sekitar, Universiti Putra Malaysia (UPM)


WARGANEGARA MALAYSIA yang berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh iklan adalah dipelawa memohon bagi mengisi kekosongan jawatan berikut :-

1. PEMBANTU TADBIR (P/O)

Tarikh Tutup Permohonan : 5 Februari 2010


KUMPULAN: Sokongan
KLASIFIKASI: Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan
TARAF JAWATAN: Sambilan

SYARAT LANTIKAN:
Calon-calon bagi lantikan ke jawatan Pembantu Tadbir (Pekeranian/ Operasi) Gred N17 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
a)Warganegara Malaysia
b)Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan
c)Kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya (mempunyai sekurang-kurangnya 4 kepujian)
d)Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya.

LAIN-LAIN:
Pegawai yang memasuki perkhidmatan di atas adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan yang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari masa ke semasa.

CARA MEMOHON:
Borang permohonan jawatan boleh diperolehi dengan mengunjungi laman web Pejabat pendaftar di http:/reg.upm.edu.my dan dihantar ke alamat seperti berikut:

MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

KETUA PENOLONG PENDAFTAR
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
43400 UPM SERDANG
SELANGOR DARUL EHSAN

TARIKH TUTUP PERMOHONAN:
Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan ke alamat di atas tidak lewat dari dari 5 Febuari 2010.

PERHATIAN:
a)Permohonan yang tidak lengkap atau lewat diterima atau tidak mengikut peraturan memohon boleh menyebabkan permohonan tidak akan dilayan.
b)Hanya calon-calon yang dipilih dalam penyaringan sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga.
c)Permohonan yang tidak menerima apa-apa jawapan dalam tempoh (3) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.

Tarikh Tutup Permohonan : 5 Februari 2010

0 comments:

Post a Comment