Monday, March 8, 2010

Jawatan Kosong DBP

Jawatan Kosong Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)

Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh lantikan dipelawa untuk memohon jawatan-jawatan seperti yang berikut :

1. Penolong Akauntan W27
2. Pustakawan S41

Tarikh tutup permohonan : 22 Mac 2010

Keterangan dan Kelayakan Jawatan:

1. Penolong Akauntan W27 - tetap

Klasifikasi Perkhidmatan: Kewangan
Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan


2. Pustakawan S41

Gaji : RM81.20 sehari
Imbuhan Tetap Khidmat Awam: RM13.00 sehari
Bantuan Sara Hidup : RM13.00 sehari
Tempat Keperluan : Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan

SYARAT LANTIKAN

Calon hendaklah memiliki kelayakan seperti yang berikut:

- Diploma Lanjutan Sains Perpustakaan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada UiTM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
- Ijazah sarjana muda kepujian (dengan pengkhususan dalam bidang sains perpustakaan) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
- Ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta Diploma Lanjutan Sains Perpustakaan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada UiTM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
- Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


Cara Memohon:


Pemohon hendaklah menggunakan Borang Permohonan Jawatan (Borang Personel 27/99) yang boleh didapati di Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan, Larkin Perdana, Johor Bahru, Johor atau melalui pos dengan menyertakan sampul surat berukuran 38 cm X 25 cm bersetem 40 sen, beralamat sendiri dan dihantar ke alamat seperti yang tertera di bawah.

MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

Borang permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan kepada :

KETUA PENGARAH,
DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA,
PETI SURAT 10803,
50926 KUALA LUMPUR.
(u.p.: Pengurus Personel)

0 comments:

Post a Comment