Wednesday, March 17, 2010

Jawatan Kosong MDTM

Jawatan Kosong Majlis Daerah Tanjong MalimPermohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia dengan keutamaan kepada rakyat DYMM Sultan Perak yang berkelayakan sahaja unutk memenuhi jawatan berikut:

1. PEGAWAI UNDANG-UNDANG GRED L41 (KONTRAK)

Tarikh Tutup Permohonan : 2 April 2010

SYARAT LANTIKAN:-

- warganegara Malaysia,
- berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan,
- (i) Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
(ii)Lulus Peperiksaan Akhir Peguam (Bar Final Examination) dan
- Lulus Bahasa Malaysia ( termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN:

- Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Undang-Undang adalah layak dipertimbangkanuntuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pegawai Undang-Undang Gred L41 apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-

- Mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) di atas; dan
- Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

CARA MEMOHON:-

- Semua permohonan hendaklah menggunakan borang permohonan MDTM (PKDM) yang boleh didapati di Majlis Daerah Tanjung Malim.
- Tiap-tiap permohonan hendaklah disertakan dengan salinan sijil atau keputusan peperiksaan yang telah diperolehi, kad pengenalan, surat beranak yang telah disahkan dan sekeping gambar berukuran paspot.
- Permohonan calon-calon yang sedang berkhidmat dengan kerajaan/Kuasa-Kuasa Tempatan/Badan-Badan Berkanun hendaklah dibuat melalui ketua Jabatan masing mengikut Perintah Am Bab ‘A’ 21. Permohonan yang tidak menurut peraturan dalam borang akan ditolak.
- Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar kepada:-

Yang DiPertua,
Majlis Daerah Tanjung Malim
Peti Surat 59,
35900 TANJUNG MALIM

Catatan Am:
a. Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.
b. Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan dari tarikh iklan ini ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

MOHAMAD FARIZ BIN MOHAMAD HANIP
YANG DIPERTUA
MAJLIS DAERAH TANJUNG MALIM

0 comments:

Post a Comment