Tuesday, December 1, 2009

Jawatan Kosong UKM

Jawatan Kosong Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Kami memerlukan Warganegara Malaysia yang berkelayakan, komited dan berdedikasi untuk berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia bagi jawatan-jawatan seperti berikut:

JAWATAN:

1.GURU BAHASA MELAYU (GRED DG41)
2.GURU BAHASA INGGERIS (GRED DG41)

http://www.my-communication.info

Syarat lantikan:

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

Umur:
-Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.
-Pegawai sedang berkhidmat hendaklah berumur kurang daripada 54 tahun pada tarikh lantikan.

i)Borang permohonan boleh didapati daripada:-

Bahagian Sumber Manusia
Jabatan Pendaftar
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan

dengan menghantar sampul surat berukuran 23sm x 11sm (4”x 9”) bersetem 30sen, beralamat sendiri dan menulis nama jawatan disebelah atas kiri sampul surat ATAU

ii)mencetak borang permohonan seperti berikut:
Borang Jawatan Akademik

Pemohon-pemohon yang disenarai pendek sahaja yang akan dipanggil menghadiri temuduga.

Pegawai Yang Berkhidmat Di Perkhidmatan Awam/Badan Berkanun/Kuasa Tempatan hendaklah:

Memohon melalui Ketua Jabatan masing-masing dengan mengemukakan salinan dokumen (mana yang berkenaan) seperti berikut:

- Sijil Kelahiran
-Kad Pengenalan (depan/belakang)
- Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
- Sijil Tinggi Persekolahan (STPM)
- Diploma
- Ijazah
- Serta lain-lain dokumen sokongan ke alamat di atas
- Salinan Slip Gaji Terakhir

Tarikh Tutup Permohonan: 30 November 2009

0 comments:

Post a Comment