Friday, January 1, 2010

Jawatan Kosong MKM

Jawatan Kosong Maktab Kerjasama Malaysia (MKM)

1.PENSYARAH SEPARUH MASA

Program: Ijazah Sarjana Muda
Kursus: BLE2102 – Process Writing
Tempoh Lantikan: 28 Disember 2009 hingga 30 April 2010
Bayaran: RM 100.00 (1 jam)
Penempatan: Maktab Kerjasama Malaysia Petaling Jaya

SYARAT-SYARAT LANTIKAN:

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

1.warganegara Malaysia;
2.berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
3.Ijazah Sarjana Muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. DAN lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf dengannya oleh kerajaan.

Keutamaan akan diberi kepada calon-calon yang mempunyai kelayakan seperti berikut:-

Ijazah Sarjana Muda dalam pengkhususan “ English Language and Literature” atau “TESL” yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

CARA MEMOHON:
1.Permohonan hendaklah menggunakan borang yang boleh didapati dengan melayari Laman Web MKM di http://www.mkm.edu.my. Di penjuru sebelah kiri sampul surat hendaklah ditulis jawatan yang dipohon.
2.Tarikh tutup permohonan ialah pada 14 Disember 2009.
3.Semua permohonan hendaklah disertakan dengan salinan sijil yang diakui sah dan juga gambar berukuran pasport yang terbaru dan dialamatkan kepada:

PENGARAH
MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA
PETI SURAT 60, 103 JALAN TEMPLER
46700 PETALING JAYA
SELANGOR DARUL EHSAN

PERHATIAN:
Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.

0 comments:

Post a Comment