Tuesday, January 26, 2010

Jawatan Kosong UPM

Jawatan Kosong Pusat Kesihatan Universiti, Universiti Putra Malaysia (UPM)

Kami mempelawa warganegara Malaysia yang mempunyai kelayakan untuk berkhidmat sebagai:

1. Pegawai Perubatan UD43 (Kontrak)
2. Pegawai Perubatan UD43 (Locum)

Sila lampirkan:
1. Borang Permohonan Jawatan Pengurusan & Profesional
2. Salinan Sijil-sijil Akademik yang telah disahkan
3. Salinan Kad Pengenalan
4. Salinan Surat Beranak
5. Salinan Sijil Pengamalan Tahunan Perubatan terkini

MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar ke alamat berikut:

Pejabat Am,
(Unit Pembangunan Modal Insan & Latihan),
Pusat Kesihatan Universiti,
Universiti Putra Malaysia,
43400 UPM Serdang,
Selangor.
(U.P: Puan Norfazilah Abdullah)

Tel: 03-8946734

TARIKH TUTUP: Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan di alamat di atas tidak lewat dari 28 Januari 2010.


0 comments:

Post a Comment