Tuesday, January 26, 2010

Jawatan Kosong UiTM

Jawatan Kosong Pejabat Pembangunan, Universiti Teknologi Mara (UiTM)

Permohonan adalah dipelawa daripada calon-calon Bumiputra Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan seperti berikut di Pejabat Pembangunan secara kontrak.

1.Jurutera (Awam) (Gred J41))
2.Jurutera (Mekanikal) (Gred J41)
3.Juruukur Bahan (Gred J41)
4.Penolong Jurutera (Awam) (Gred J29)
5.Pegawai Kerja Akaun (Gred W27)
6.Pembantu Tadbir (Kewangan) (Gred W17)

Tarikh tutup permohonan : 16 Februari 2010


1.Jurutera (Awam) (Gred J41))

SYARAT PERLANTIKAN
(i)Warganegara Malaysia;
(ii)Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(iii)Ijazah dalam bidang Kejuruteraan Awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
(Gaji permulaan pada Gred J41 – P1T2) Dan
(iv)Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


2.Jurutera (Mekanikal) (Gred J41)

SYARAT PERLANTIKAN
(i)Warganegara Malaysia;
(ii)Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(iii)Ijazah dalam bidang Kejuruteraan Mekanikal yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
(Gaji permulaan pada Gred J41 – P1T1) Dan
(iv)Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


3.Juruukur Bahan (Gred J41)

SYARAT PERLANTIKAN
(i)Warganegara Malaysia;
(ii)Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(iii)Ijazah dalam bidang Ukur Bahan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
(Gaji permulaan pada Gred J41 – P1T1) Dan
(iv)Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


4.Penolong Jurutera (Awam) (Gred J29)

SYARAT PERLANTIKAN
(i)Warganegara Malaysia;
(ii)Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(iii)Diploma dalam bidang Kejuruteraan Awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
(Gaji permulaan pada Gred J29 – P1T1) Dan
(iv)Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


5.Pegawai Kerja Akaun (Gred W27)

SYARAT PERLANTIKAN
(i)Warganegara Malaysia;
(ii)Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(iii)Diploma dalam bidang Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
(Gaji permulaan pada Gred W27 – P1T1) Dan
(iv)Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


6.Pembantu Tadbir (Kewangan) (Gred W17)

SYARAT PERLANTIKAN
(i)Warganegara Malaysia;
(ii)Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(iii)Sijil Pelajaran Malaysia kepujian dalam matapelajaran matematik atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
(Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer)
(Gaji permulaan pada Gred W17 – P1T1) Dan
(iv)Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


PERHATIAN KEPADA PEMOHON
(a)Permohonan dari mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun mestilah melalui Ketua Jabatan dan hendaklah disertakan dengan Rekod Perkhidmatan yang dikemaskinikan.
(b)Setiap permohonan MESTILAH disertai dengan salinan sijil-sijil yang disahkan.
(c)Hanya permohonan yang ditapis-senarai akan dipanggil untuk temuduga.
(b)Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan jawatan adalah dianggap tidak berjaya.

PERMOHONAN
Permohonan hendaklah dibuat di dalam Borang Perjawatan Universiti Teknologi MARA yang boleh diperolehi dengan melayari laman web Pejabat Pembangunan di http://www.pembangunan.uitm.edu.my atau boleh didapati sendiri di kaunter Pejabat Pembangunan, UiTM Shah Alam. Sila kemukakan permohonan kepada:

MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

PENGARAH
PEJABAT PEMBANGUNAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
40450 SHAH ALAM
(U.P.: PENOLONG PENDAFTAR KANAN

Tel:03-5544 2241, 5544 2248, 5544 3333

Tarikh tutup permohonan adalah pada hari Selasa,16 Februari 2010.

0 comments:

Post a Comment