Tuesday, January 5, 2010

Jawatan Kosong UiTM

Jawatan Kosong Universiti Teknologi MARA (UiTM)

1. Jururawat Masyarakat (Gred U19)
2. Juruteknik (Gred J17)
3. Pembantu Belia dan Sukan (Gred S17)


1. Jururawat Masyarakat (Gred U19)

Syarat Lantikan:
-Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan
-Tamat dengan jayanya kursus latihan yang ditetapkan dan mendapat Sijil Jururawat Masyarakat yang diiktiraf oleh Kerajaan serta telah berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia dan Lembaga Bidan Malaysia; dan
-Lulus Bahasa Malaysia / Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

2. Juruteknik (Gred J17)

Syarat Lantikan:
-Sijil dalam bidang berkaitan oleh kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
-Lulus Bahasa Malaysia / Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

3. Pembantu Belia dan Sukan (Gred S17)

Syarat Lantikan:
-Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan
-Lulus Bahasa Malaysia / Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
(Keutamaan diberi kepada calon yang mempunyai pengalaman dalam kegiatan belia atau sukan)

Tarf Jawatan: Tetap

Umur: Calon-calon lantikan terus hendaklah tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan.

i. Setiap permohonan MESTILAH disertai dengan salinan sijil-sijil yang telah disahkan.

Permohonan hendaklah dibuat di dalam Borang Perjawatan Uitm yang boleh didapati di http://www.kedah.uitm.edu.my dan juga boleh didapati di Bahagaian Pentadbiran Uitm Kedah

Sila kemukakan kepada:

Timbalan Pendaftar
Bahagian Pentadbiran
Universiti Teknologi MARA Kedah
Peti SUrat 187
08400 Merbok, Kedah.

Tarikh Tutup Permohonan: 16 December 2009

0 comments:

Post a Comment